57 bedrijven zijn verantwoordelijk voor 80% van de wereldwijde fossiele CO2-uitstoot sinds Parijs Klimaatakkoord

“…..Een nieuw rapport van InfluenceMap met behulp van de Carbon Majors database kwantificeert de bijdrage van ’s werelds grootste olie-, gas-, steenkool-, en cementproducenten aan de wereldwijde uitstoot van koolstof, die de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. Dit rapport laat zien dat het grootste deel van de wereldwijde CO2-uitstoot sinds het Akkoord van Parijs kan worden herleid tot een kleine groep van grote uitstoters die hun productie niet verminderen. Deze 57 bedrijfs- en staatsentiteiten zijn verantwoordelijk voor 80% van de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen en cement van 2016 tot 2022. Producenten in nationale staten zijn goed voor 38% van de emissies in de database sinds het Klimaatakkoord van Parijs, terwijl staatsbedrijven goed zijn voor 37% en beursgenoteerde voor 25%. De Carbon Majors dataset bevat emissiegegevens van 1854 tot en met 2022. Nieuwe analyse van de hele dataset onthult dat meer dan 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen en cement sinds de Industriële Revolutie kan worden herleid tot 78 bedrijven en staat producerende entiteiten. In dezelfde periode waren slechts 19 entiteiten verantwoordelijk voor 50% van deze CO2-uitstoot…..” (Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/57-bedrijven-zijn-verantwoordelijk-voor-80-van-de-wereldwijde-wereldwijde-fossiele-co2-uitstoot-sinds-parijs-klimaatakkoord/)