80% van de Spaanse bevolking woont in gebieden die de nieuwe luchtverontreinigingslimieten overschrijden die de EU voorbereidt

“…..Het rapport, gebaseerd op gegevens van 680 meetstations verspreid over 132 geografische gebieden, laat zien dat 37,8 miljoen mensen in 2022 in gebieden woonden die strengere waarden voor luchtverontreiniging zouden overschrijden. Deze nieuwe limieten zijn strenger dan de huidige normen en zouden de hele Spaanse bevolking blootstellen aan schadelijke deeltjes die verantwoordelijk zijn voor 25.000 sterfgevallen per jaar in het land. Hoewel de niveaus van luchtverontreiniging in 2022 lager waren dan voor de pandemie, wijst het rapport op een algemene toename sinds 2020. Luchtverontreiniging blijft wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfte en is in Spanje 15 keer dodelijker dan verkeersongevallen. Naast de negatieve gezondheidseffecten heeft het ook een economische impact, met jaarlijks een verlies van 3,5% van het BBP. Het rapport richt zich op de wettelijke limieten voor fijne deeltjes, stikstofdioxide en ozon, die in 2022 werden overschreden door 7,6 miljoen mensen. Dit is echter een verbetering ten opzichte van 2017, maar nog steeds verontrustend. Barcelona was de enige stad die de limiet voor stikstofdioxide overschreed, terwijl Madrid en andere grote steden eronder bleven, zij het boven de nieuwe limiet van de Europese Commissie en de aanbeveling van de WHO. Het rapport benadrukt ook dat Madrid en Barcelona, die al veroordeeld werden vanwege overtreding van de vervuilingsdrempels, zich hebben aangesloten bij andere vervuilde regio’s in de EU om hogere niveaus in de nieuwe richtlijn inzake luchtkwaliteit te bepleiten, wat Ecologistas en Acción als “schandalig” bestempelt. Hoewel beide steden lage-emissiezones hebben ingevoerd, blijft de luchtkwaliteit in Madrid dicht bij de limiet. De vervuiling wordt grotendeels toegeschreven aan het verkeer in steden, waarbij de meeste steden met meer dan 50.000 inwoners de Wet Klimaatverandering overtreden, die verkeersbeperkingen vereist. Het rapport bekritiseert het gebrek aan politieke wil om lage-emissiezones in te voeren, zelfs na de toewijzing van 1,5 miljard euro uit het EU-Herstelfonds. Als steden het geld niet gebruiken voor lage-emissiezones, moeten ze het terugbetalen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht benadrukt het rapport de noodzaak van verantwoordelijk handelen en naleving van de Wet Klimaatverandering door nieuwe burgemeesters. Het is een kwestie van volksgezondheid die niet niet gepolitiseerd zou moeten worden, maar helaas is dit wel het geval. Verschillende steden, zoals Valladolid en Gijón, hebben na een verandering in het gemeentebestuur de lage-emissiezones ter discussie gesteld. Ecologistas en Acción wijst erop dat de steden die de Wet Klimaatverandering overtreden, geen sancties krijgen. Daarom roept de organisatie op tot verantwoording en benadrukt ze dat het gebruik van de EU-fondsen gerechtvaardigd moet worden door de creatie van lage-emissiezones vóór eind 2024. Het rapport benadrukt de ernstige gevolgen van luchtverontreiniging voor de volksgezondheid, met name in Spanje, waar de sterftecijfers als gevolg hiervan alarmerend hoog zijn. Het pleit voor een gecoördineerde inspanning van zowel de regering als lokale autoriteiten om effectieve maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de naleving van de nieuwe Europese limieten te waarborgen….” (Bron: https://inspanje.nl/algemeen/20274/80-procent-spaanse-bevolking-blootgesteld-aan-te-hoge-luchtverontreiniging/)