Aantal intensieve veehouderijen in Peel en Maas weer gedaald

“…Het aantal intensieve veehouderijen in de kernen in Peel en Maas is gedaald van 34 in 2013 naar 5 in 2023. Uit gegevens van de gemeente blijkt dat de trend van een afname van de intensieve veehouderij in de kernen om het woon- en leefklimaat te verbeteren, duidelijk zichtbaar is. De uitstoot van ammoniak, geur- en fijnstof dat afkomstig is van dierenverblijven, is sinds 2010 ook gedaald. Vooral ammoniak laat een grote daling zien. Het gaat om 44 procent. Voor de uitstoot van geur- en fijnstof gaat het om respectievelijk 15% en 19%. Het college laat in de notitie weten dat de landelijke en provinciale regelingen voor het verminderen van stikstofdepositie op natuurgebieden nauwlettend worden gevolgd. Ook ondersteunt het college ondernemers bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf…..” (Bron: https://www.omroeppenm.nl/aantal-intensieve-veehouderijen-in-peel-en-maas-weer-gedaald)