Acht basisscholen Oosterhout onder het mes voor betere luchtkwaliteit, maar niet klasse B

“…..In Oosterhout wordt op dit moment op acht basisscholen gewerkt aan het verbeteren van het binnenklimaat. Dat maakte wethouder Guus Beenhakker (D66, onderwijs) deze week bekend tijdens de raadsvergadering. Een motie voor klasse B-klimaat haalde het niet. De motie werd ingediend door de fracties van PvdA. LOeS, GBV, fractie Güler. Als de scholen nu toch worden aangepakt, ga dan voor ‘Frisse scholen klasse B’, stelden de partijen. Ze doelen daarmee op het landelijke Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021, die schoolbesturen en gemeenten helpt bij de verbouwing of nieuwbouw van scholen. Er zijn drie ambitieniveaus: klasse C (voldoende, voldoet aan de wet en regelgeving), klasse B (goed) en klasse A (uitmuntend). De indieners van de motie maken zich zorgen over het binnenklimaat op de scholen: ‘slechts’ drie scholen scoren een goede luchtkwaliteit, elf scholen scoren oranje en 15 scholen rood. Terwijl, benadrukken de fracties, de luchtkwaliteit op scholen essentieel is voor de gezondheid van de leerlingen en leerprestaties. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2042 wordt bij de (ver)nieuwbouw van scholen wel al toegewerkt naar klasse B, maar bij scholen die nog niet aan de beurt zijn niet. Breng daarom, stellen de partijen, een versnelling aan om te komen tot klasse B bij alle scholen. Wethouder Beenhakker ging er niet in mee: ,,Klasse B is best wel een hoge ambitie, we kunnen niet meer doen. Klasse C voldoet ook.” Hij zei wel toe binnenkort met een stand van zaken te komen over de aanpak van de scholen: ,,Wat we nu weten.” De motie werd met 13 voor en 17 tegen weggestemd. Het IHP, met daarin de ambities met de onderwijshuisvesting en investeringen voor de komende twintig jaar, is unaniem aangenomen. In het stuk zijn voor de eerstkomende acht jaar concrete ingrepen in de huisvesting opgenomen met een doorkijk naar later jaren. In 2023 gaat het om uitbreiding van de basisscholen Marcoen (ruim een miljoen), de Meander (7,5 ton) en Montessori (half miljoen)….” (Bron: https://www.ad.nl/altena/acht-basisscholen-oosterhout-onder-het-mes-voor-betere-luchtkwaliteit-maar-niet-klasse-b~aaef85ac/)