Adema: ‘Geen signalen dat varkenshouders minder ventileren vanwege besparing stookkosten’

“….Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV) heeft geen concrete signalen dat varkenshouders minder ventileren om zo te besparen op de stookkosten. Dat antwoordt hij op Kamervragen van Leonie Vestering (Partij voor de Dieren). Adema is daarom ook niet bereid om in kaart te brengen hoe hoog de ammoniakconcentraties in Nederlandse varkensstallen op dit moment zijn. ‘Het Klimaatplatform voor Varkenshouderij en de POV zetten zich al in om de kennis over het belang van een goed stalklimaat en ventilatie onder varkenshouders te verbeteren. Ook werkt LNV samen met de NVWA aan de invulling van de open norm rondom het stalklimaat van varkens.’ De minister noemt het in kaart brengen van de hoogte van ammoniakconcentraties bij Nederlandse varkensstallen een kostbaar en tijdrovend proces. ‘De vraag is wat het in kaart brengen van de ammoniakconcentraties precies aan extra informatie ten behoeve van verdere verbetering van het stalklimaat oplevert, gezien de acties die al worden uitgevoerd’, aldus Adema. Hij heeft zijn besluit gebaseerd op informatie van de beschikbare kennis binnen het ministerie, de NVWA, Wageningen University and Research en de secretaris van het Klimaatplatform Varkenshouderij en bij de Producentenorganisatie Varkenshouderij. Vestering wil verder weten of miljoenen varkens mogelijk deze winter extra hebben geleden door giftige staldampen als gevolg van gebrekkige ventilatie. Adema gaat niet op dat antwoord in, maar geeft aan dat varkenshouders zelf verantwoordelijk zijn voor een goed stalklimaat. ‘Ik verwacht van hen dat zij hier voldoende aandacht aan besteden, in het belang van dierenwelzijn en diergezondheid. Dit is uiteraard ook het belang van hun eigen gezondheid en dat van hun medewerkers.’ Ondertussen onderzoekt het ministerie samen met de NVWA de invulling van de open norm rond stalklimaat. Dit moet mogelijkheden bieden om het huidige handhavingsprotocol aan te scherpen en te verduidelijken. Daarmee kunnen inspecteurs dan vaststellen of het stalklimaat al dan niet schadelijk is. De uitkomst van dit onderzoek wordt in het eerste kwartaal van dit jaar nog verwacht. Hij sluit af: ‘Op deze manier kan het stalklimaat voor varkens structureel verbeteren. Naar mijns inziens zullen deze genoemde concrete activiteiten meer effect hebben op het verbeteren van het stalklimaat voor varkens, dan het in kaart brengen van de huidige ammoniakconcentraties.’…..” (Bron: https://www.pigbusiness.nl/artikel/677852-adema-krijgt-geen-signalen-dat-varkenshouders-minder-ventileren-om-te-besparen-op-de-stookkosten/)