AFM-bestuurder: Grote bedrijven mogen zich niet klimaatneutraal noemen op basis van bomen planten

“…..De financiële wereld kan niet meer om het klimaat heen. Ook het toezicht op groene claims van fondsen, banken en bedrijven wordt verscherpt. Toezichtbaas Laura van Geest: ‘Het is brutaal als bedrijven dingen beloven die ze niet waar kunnen maken.’ Wie aan het klimaat en het bedrijfsleven denkt, ziet waarschijnlijk ronkende schoorstenen van Tata Steel of olievelden van Shell voor zich. Maar ook de financiële sector moet vergroenen en dat gaat niet altijd zonder horten en stoten. Dinsdag verschijnt het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die hier toezicht op houdt. Groene beleggingen zijn lang niet altijd zo groen als fondsen beweren en veel bedrijven lopen nog achter op duurzaamheidswetgeving. De AFM waarschuwt in een ander nieuw rapport ook dat grote bedrijven zich niet zomaar klimaatneutraal kunnen noemen als ze bomen laten planten. Want dat is een mistige markt. Volgens AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest (60) is die focus op klimaat van de toezichthouder hard nodig. “Het rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de groei, stamt uit de jaren zeventig, toen was ik zelfs nog jong”, zegt ze met een glimlach op het Amsterdamse kantoor. “Dat het risico van klimaatverandering eraan kwam, is al heel lang duidelijk. Doordat er te laat is geacteerd, is er nu een groot gat tussen de ambitie en het daadwerkelijk halen van de Parijs-doelen.” Oftewel: gas erop voor iedereen, dus ook voor banken, fondsen en verzekeraars. Klimaat speelt een grotere rol dan ooit bij de AFM. Jullie zijn toezichthouder op financiële markten. Voor de leek: wat heeft klimaat daarmee te maken? “Lang geleden had je geen financiële instellingen die producten aanboden met de reclame: dit is superduurzaam. Tegenwoordig zijn die er wel. Er gelden al langer regels dat voorlichting over producten correct, duidelijk en niet-misleidend moet zijn. Vroeger ging dat vooral over zaken zoals rente en kosten. Nu gaat dat steeds vaker over klimaat en duurzaamheid, en wordt Europese regelgeving op dit vlak steeds strenger.” “Een financiële partij die een beleggingsproduct aanbiedt, moet steeds helderder zijn over wat het effect daarvan is op het klimaat. Als financiële partijen zeggen: ik bied dit product aan met als doel klimaatverandering te vermijden, moet je daarover kloppende informatie opnemen in je documenten. Wij houden ook toezicht op de financiële jaarverslagen van bedrijven en hun accountants, en dus ook op die nieuwe regelgeving.” Als u kijkt naar de financiële wereld en klimaat, waar maakt u zich dan de meeste zorgen over en wat gaat juist goed? “Uit Europa is net een grote hoeveelheid nieuwe regelgeving gekomen. Die wetgeving kwam niet in de perfecte volgorde van de band gerold, omdat die onder veel druk is gemaakt. Vermogensbeheerders moesten bijvoorbeeld rapporteren over hun effect op het klimaat voordat het opleveren van de daarvoor benodigde data door bedrijven verplicht was.” “Lastig, maar wat me opvalt, is dat veel financiële instellingen gemotiveerd zijn om het toch te doen. Er zit nog wel een gat tussen regelgeving en wat ze doen, maar bij een vervolgonderzoek zien we dat ze stappen zetten om steeds transparanter te worden.”….” (Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/afm-bestuurder-grote-bedrijven-mogen-zich-niet-klimaatneutraal-noemen-op-basis-van-bomen-planten~b740b166/)