Almeerse lucht ongezonder dan gedacht

“…..De lucht in Almere blijkt ongezonder dan gedacht. Op meerdere plekken in de stad bevat de lucht meer schadelijke stikstofdioxide (NO2) dan goed is voor de gezondheid. Volgens de WHO (wereld gezondheids organisatie) zou de lucht in alle wijken van de stad maar liefst twee keer zoveel stikstofdioxide bevatten als nog gezond is. Lucht waarin hoge concentraties stikstofdioxide, fijnstof of ozon zit, is schadelijk en veroorzaakt onder andere kinderastma, longkanker en beroertes. De laatst beschikbare cijfers over stikstofdioxide van de gemeente Almere komen uit 2021. Met de toen gemeten waarden voldoet de stad op zich aan de huidige normen voor deze stoffen. Opvallend genoeg zijn die normen niet alleen gebaseerd op gezondheid, maar ook op economische belangen. De Europese Unie gaat nu de normen aanscherpen. 23 van de 66 wijken in de stad zullen dan niet meer voldoen aan die nieuwe, strengere normen. De gebieden in en rond het stadscentrum hebben de meest vervuilde lucht. De nieuwe EU-normen zijn echter nog veel minder streng dan wat de WHO (de wereld gezondheids organisatie) aanraadt. Volgens de WHO zouden maar liefst alle 66 buurten in Almere te veel stikstofdioxide in de lucht hebben. Als de luchtkwaliteit voldoet aan de strengere WHO-normen, zouden minder mensen ziek worden van vieze lucht dan bij de voorgestelde nieuwe EU-normen. Zo zouden er 49 mensen van 35 jaar en ouder, naar verwachting een beroerte krijgen als gevolg van luchtvervuiling, en 40 mensen een hartinfarct. Met de EU-norm zouden dat respectievelijk 93 en 79 mensen zijn. Het verkeer is met een aandeel van 60 tot 65% de grootste oorzaak van vieze lucht. In gebieden in Almere waar veel verkeer is, is de huidige jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide beleidsmatig te vertalen in gemiddeld ‘het ongemerkt meeroken van bijna vijf sigaretten per dag’. De gemeente wil met het plan ‘Mobiliteitsvisie Almere 2020-2030’ dan ook werken aan een efficiënter en duurzamer transportsysteem. Om de luchtkwaliteit in de gaten te houden zal er nog voor komende zomer bij de Boomgaardweg een luchtmeetstation worden geplaatst. Ook gaat de gemeente meedoen met het luchtmeetnetwerk dat de provincie vanwege het Schone Lucht Akkoord in Flevoland gaat uitrollen. Hierbij zullen Almeerders zelf fijnstof kunnen gaan meten met een verstrekte meter. Over twee weken verwacht gemeente Almere nieuwe data over hoeveel stikstofdioxide en fijnstof er in de lucht zit. Dan weten we of meer of juist minder buurten voldoen aan de nieuwe gezondheidsnormen voor luchtkwaliteit….” (Bron: https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/59340/almeerse-lucht-ongezonder-dan-gedacht)