Artikel over aanpak mondiale luchtverontreiniging door stikstof wint de International Frontiers Planet Prize

“….Professor Baojing Gu (Zhejiang Universiteit, China) ontving op 27 april de eerste editie van de International Frontiers Planet Prize voor het Science artikel Abating ammonia is more cost-effective than nitrogen oxides for global mitigation of particulate matter (PM2.5) air pollution. PBL-onderzoeker Hans van Grinsven is een van de co-auteurs van het artikel. De Zwitserse Frontiers Research Foundation kent de prijs jaarlijks toe aan drie wetenschappers die onderzoek doen naar praktische en opschaalbare oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat de mensheid opereert binnen zogenoemde planetaire grenzen. Dit zijn grenzen waarbinnen de mensheid moet opereren om duurzaam gebruik te kunnen maken van de hulpbronnen op aarde. Het begrip werd in 2009 geïntroduceerd door de Zweedse aardwetenschapper Johan Rockström, die ook de prijs heeft overhandigd. Er zijn in totaal negen planetaire grenzen. Eén van de negen planetaire grenzen betreft de concentratie van aerosolen in de atmosfeer (dit zijn kleine deeltjes waaronder fijnstof). Op basis van een kosten-baten analyse kwamen Baojing Gu en collega’s tot de conclusie dat het verminderen van de ammoniakuitstoot kosteneffectiever is voor de beperking van ziekte en sterfte door luchtverontreiniging met fijnstof dan de reductie van de uitstoot van stikstofoxiden. Daarmee betrekt deze studie nadrukkelijker de landbouwsector bij de oplossing; voorheen werd dit vooral bij industrie en verkeer gelegd. De prijs bedraagt ongeveer een miljoen euro en wordt door Professor Baojing Gu gedeeld met Dr Paul Behrens van de universiteit van Leiden. Het geld is bedoeld voor vervolgonderzoek om de zoektocht naar planetaire oplossingen te versnellen. De drie internationale prijzen werden geselecteerd uit 20 nationale kampioenen. Het artikel is een spin-off van het International Nitrogen Management System project waarin PBL participeert…..” (Bron: https://www.pbl.nl/nieuws/2023/artikel-over-aanpak-mondiale-luchtverontreiniging-door-stikstof-wint-de-international-frontiers-planet-prize)