Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

“……Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen. Negen jaar geleden bestond 3,7% van de totale investeringen van bedrijven uit milieu-investeringen. In 2021 is dat aandeel gegroeid tot 14,2%. In 2021 investeerden bedrijven met 10 of meer medewerkers voor 2,0 miljard euro in het milieu, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het gaat hierbij om investeringen in voorzieningen die het milieu beschermen, herstellen of verbeteren zonder dat deze zich binnen drie jaar terugverdienen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan investeringen in lucht- en afvalwaterzuiveringsinstallaties of de aanleg van vloeistofdichte vloeren. Ondanks de groei in 2021 ten opzichte van 2002 is dit tevens 861 miljoen euro (30%) minder dan in 2020. In dat jaar piekten de milieu-investeringen; in totaal werd toen 2,9 miljard euro besteed aan het milieu. Deze piek hangt vooral samen met grote projecten zoals windmolenparken op zee die in de cijfers worden meegenomen zodra ze in gebruik worden genomen. Milieu-investeringen piekten eerder in 2015 en 2016. In beide jaren werd ongeveer 2 miljard euro geïnvesteerd in het milieu. Het vijfjaarsgemiddelde van het milieuaandeel in de totale investeringen is sinds 1975 toegenomen van 3 procent naar ruim 12 procent in 2021. Vanaf met name 2014 lijkt er een koerswijziging hebben plaatsgevonden. Toen verdriedubbelde de investeringen van net iets meer dan 400 miljoen euro in 2013 naar 1119 miljoen euro een jaar later.
Schone lucht, groene energie. Van de totale milieu-investeringen door bedrijven in 2021 ging bijna 94 procent (1,9 miljard euro) naar voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken.
Aan een betere waterkwaliteit is 55 miljoen euro uitgegeven in 2021, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Ook werd 55 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 9 miljoen euro aan het beperken van geluidhinder, 7 miljoen euro aan het verwerken van afval en 4 miljoen euro aan het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap.
In 2020, het meest recente jaar met cijfers over milieu-investeringen per bedrijfstak, deden de energiebedrijven veruit de meeste milieu-investeringen. Andere grote investeerders waren de chemie, de aardolie-, de voedingsmiddelen- en de metaalindustrie. Samen waren deze vijf bedrijfstakken goed voor 96 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar…..” (Bron: https://technischweekblad.nl/bedrijven-geven-steeds-meer-uit-aan-milieu-investeringen/)