Bedrijven verduurzamen te traag in Nederland

“….Als bedrijven niet sneller verduurzamen, dan komen de duurzame ambities van Nederland en de wereld „echt” in gevaar. Dat stelt directie-bestuurder Maria van der Heijden van MVO Nederland, een ondernemersclub die onder meer streeft naar klimaatneutraal zakendoen, bij de publicatie van de jaarlijkse Nieuwe Economie Index (NEx). Het afgelopen jaar zijn opnieuw meer bedrijven duurzaam geworden, maar Van der Heijden ziet het tempo waarin dat gebeurt stagneren. Dat komt onder meer doordat de aandacht voor het thema biodiversiteit is afgenomen. Vorig jaar besteedde nog 17,9 procent van het bedrijfsleven aandacht aan onder meer bodem-, water- en luchtkwaliteit, een jaar eeder was dat nog 18,3 procent. Van der Heijden vindt dat verontrustend. „Onze natuur staat hevig onder druk. Het bedrijfsleven speelt een essentiële rol in de transitie naar een economie die wél past binnen de grenzen van die natuur. Tot nog toe voelen we die druk wellicht wel, maar handelen we er nog veel te weinig naar.” Volgens de NEx is inmiddels 16,5 procent van het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam. Dat is 1,1 procentpunt hoger dan een jaar eerder. De duurzaamheidsscore die MVO Nederland toekent aan bedrijven is een gemiddelde van zeven thema’s die de organisatie hanteert om een duurzame economie aan te duiden. Daarbij wordt gekeken naar onder meer biodiversiteit, transparante ketens en groene energie. De analyse is op basis van data van 32 instanties en organisaties. MVO Nederland heeft als doel dat 20 procent van het Nederlandse bedrijfsleven in 2025 duurzaam is. Dat percentage is „essentieel” als ons land wil voldoen aan de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs, aldus MVO Nederland. Doordat de verduurzaming van bedrijven in Nederland vertraagt komt die ambitie volgens de organisatie in gevaar. Rabobank voert jaarlijks eenzelfde onderzoek uit aan de hand van een vragenlijst die wordt gedeeld met een representatieve groep Nederlandse bedrijven. Uit dat onderzoek komt naar voren dat 55 procent van de bedrijven het afgelopen jaar meer heeft geïnvesteerd in verduurzaming. Volgens MVO Nederland lijkt er nu een tweedeling te ontstaan „tussen bedrijven die wel en niet méér investeren in verduurzaming”. Daardoor blijft de transitie van het Nederlandse bedrijfsleven als geheel achter, aldus de organisatie…..” (Bron: https://dvhn.nl/economie/MVO-Nederland-bedrijven-verduurzamen-te-traag-ambities-in-gevaar-28174422.html)

Een gedachte over “Bedrijven verduurzamen te traag in Nederland

Reacties zijn gesloten.