Beleggers willen scherpere klimaatplannen van TotalEnergies

“…..Een belangrijke groep beleggers heeft zich aangesloten bij de activistische aandeelhoudersorganisatie Follow This om het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies te dwingen om ambitieuzere doelstellingen voor emissiereducties na te streven. Ze hebben een beheerd vermogen van 1,1 biljoen dollar en hebben 1,5 procent van de aandelen TotalEnergies in handen. De activisten willen via een aandeelhoudersresolutie die is ingediend voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 26 mei, proberen de vergroening te versnellen. Follow This probeert dit ook bij onder meer BP, Chevron en Shell. “Om het doel van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, moet de wereld de uitstoot tegen 2030 bijna halveren, maar TotalEnergies heeft geen plan om de uitstoot dit decennium terug te dringen”, stelt Mark van Baal van Follow This, die zich hard maakt voor beter klimaatbeleid in de oliesector. “Deze klimaatresoluties zullen laten zien welke investeerders serieus bezig zijn met het oplossen van de klimaatcrisis en welke er liever gewoon over praten.” TotalEnergies scherpte vorige maand zijn doelen aan voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van alle verkochte olieproducten moet over twee jaar met 30 procent zijn gedaald ten opzichte van 2015. Eerder gold die doelstelling nog voor 2030. Ook de totale uitstoot van de eigen installaties en de energie die TotalEnergies zelf inkoopt mag in 2025 niet boven de 38 miljoen ton CO2 uitkomen, terwijl het bedrijf eerst 40 miljoen ton CO2 als bovengrens voor dat jaar had gesteld. In 2021 lukte het TotalEnergies al om onder die nieuwe grens voor CO2-uitstoot te blijven. BP en Shell hebben aandeelhouders aanbevolen om tegen de resoluties van Follow This te stemmen…..” (Bron: https://nieuws.nl/economie/20230406/beleggers-willen-scherpere-klimaatplannen-van-totalenergies/)