Betekent toename van elektrische auto’s ook een schonere lucht?

“….op papier is de CO2-uitstoot van elektrische auto’s 0 gram per kilometer. Wordt de lucht die wij inademen dan ook schoner nu het aantal EV-rijders toeneemt? Een vraag die ook bij het Britse Leasing Options speelde, waardoor het besloot een onderzoek in te stellen. Het is, zoals veel EV-critici geregeld aanstippen, uiteraard niet zo dat elektrische auto’s in de praktijk helemaal uitstootvrij zijn. De energie waarop EV’s rijden moet immers elders opgewekt worden. Nu is dit nog veelal grijze stroom, maar het idee is dat energieproductie in de toekomst op duurzamere wijze zal gebeuren. Daarnaast produceren alle auto’s fijnstof door slijtage van onder meer de banden en remmen. Dankzij het zware accupakket dat EV’s meezeulen, krijgen de banden van elektrische auto’s het zelfs zwaarder te verduren dan de veelal lichtere auto’s met traditionele verbrandingsmotoren….” (Bron: https://www.autovisie.nl/nieuws/betekent-toename-elektrische-auto-ev-schonere-lucht/)