Bronckhorstschool wil betere ventilatie

“……De medezeggenschapsraad van de Bronckhorstschool heeft het college van B & W vragen gesteld over de ventilatie op de basisschool. Er is namelijk geen apart systeem. Ventilatie vindt plaats door ramen en deuren open te zetten. Het rijk stelt geld ter beschikking om ventilatie te verbeteren, maar slechts voor 30% van de kosten. Noordwijk wil dat niet aanvullen. B & W lieten eerder weten dat alle basisscholen voldoen aan de eisen van ventilatie en bovendien de Bronckhorstschool in 2025 gerenoveerd gaat worden. De medezeggenschapsraad maakt zich zorgen en verwijst naar diverse onderzoeken. De raad wil daarom weten of er metingen op de 40 jaar oude school zijn verricht. De rijksbijdrage is toegewezen, de raad wil weten of er criteria hiervoor zijn die er op duiden dat de ventilatie niet voldoet. Verder willen ze weten of er voor de renovatie al concrete plannen zijn. Ze vragen om een versnelde procedure voor de aanleg van een ventilatiesysteem…….” (Bron: www.bollenstreekomroep.nl)

school wil betere ventilatie