Chemours is zijn geloofwaardigheid helemaal kwijt

“….Schiphol, Tata Steel in IJmuiden, chemieconcern Chemours in Dordrecht… ze hebben iets gemeen. Bewoners zijn de overlast, in de vorm van geluidshinder en/of vervuilende stoffen zat en roeren zich, vaak gesteund door actiegroepen. Overheden die de betrokken bedrijven jarenlang min of meer de hand boven het hoofd hielden – door ruime vergunningen te verlenen of door niet of nauwelijks te controleren op de naleving ervan – zijn wakker geworden. Ze maken werk, of beginnen werk te maken van controles en delen boetes uit als sprake is van overtredingen. Tata Steel heeft dat al een paar keer ondervonden. Inmiddels hebben Tata en Chemours ook rechtszaken aan de broek gekregen. Bedrijven moeten terdege rekening houden met die nieuwe realiteit. Vroeger kwamen ze nog weg met pappen en nathouden: ondanks consultaties met omwonenden mocht Schiphol bijvoorbeeld altijd uitbreiden. Vanwege het economische belang van de luchthaven, inclusief de werkgelegenheid aldaar. Lange tijd had Tata Steel weinig van controles te vrezen. Maar de economische belangen (geld, werk) zijn niet langer heilig meer. Schone lucht, schoon water, lees: de volksgezondheid speelt nu ook een prominente rol. Zoals gezegd: bedrijven moeten terdege rekening houden met die realiteit. Schiphol lijkt de laatste tijd begrip te tonen voor omwonenden en heeft, voorlopig althans, ingestemd met tijdelijke krimp. Dat begrip heeft Tata ook, al duurt het nog erg lang voordat een fundamentele vergroening van het productieproces gestalte krijgt. De notie dat het huidige proces niet meer voldoet, is in IJmuiden en in Mumbai bij moederbedrijf Tata wel doorgedrongen. Bij Chemours in Dordrecht liggen de zaken anders. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn aangepakt, al mag het bedrijf nog altijd gevaarlijke stoffen op het water lozen. Zo bezien is Chemours verder dan bijvoorbeeld Tata. Maar in een ander opzicht loopt Chemours, een afsplitsing van het Amerikaanse bedrijf Dupont, ver achter….” (Bron: https://www.trouw.nl/opinie/chemours-is-zijn-geloofwaardigheid-helemaal-kwijt~bdc39f32/)