CO2-meters verplicht in alle scholen

“…Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul laat het Bouwbesluit 2012 aanpassen: ze wil dat straks in alle klaslokalen in het funderend onderwijs CO2-meters hangen! Binnenkort kun je meedoen aan een internetconsultatie over de wijziging van het Bouwbesluit 2012. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2024. Oud-minister Dennis Wiersma meldde in september 2022 al dat CO2-meters verplicht werden. Hij maakte zich zorgen over de luchtkwaliteit in de klaslokalen en wond zich op over het feit dat veel scholen maar niet overgingen tot het plaatsen van de meters: uit onderzoek dat hij in 2022 liet uitvoeren, bleek dat 40 procent van de scholen dit nog niet had gedaan. CO2-meters meten het gehalte aan kooldioxide in de lucht. Bij een te hoge concentratie geven ze een signaal af: het is dan hoog tijd om de ruimte te ventileren, bijvoorbeeld door een raam open te doen. Voldoende luchtverversing zorgt niet alleen voor de afvoer van allerlei virussen, maar ook voor een gezonder leef- en leerklimaat in het lokaal. De aandacht voor de luchtkwaliteit in klaslokalen is al lange tijd een punt van zorg, maar er was vanuit de Rijksoverheid weinig animo om hiermee aan de slag te gaan. De coronacrisis bracht hierin verandering. AVS pleit ervoor om niet alleen naar de luchtkwaliteit in klaslokalen te kijken, maar met een Deltaplan de totale kwaliteit van onze schoolgebouwen aan te pakken en bij de tijd te brengen….” (Bron: https://avs.nl/actueel/nieuws/co2-meters-verplicht-in-alle-scholen/)