CO2-rapportage verplicht vanaf 1 juli

“…Organisaties met minimaal 100 werknemers moeten vanaf 1 juli verplicht CO2 gaan rapporteren over hun werkgebonden personenmobiliteit (WPM), oftewel de zakelijke kilometers en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Ook de peildatum voor het aantal werknemers is dit jaar 1 juli. Het hangt af van het aantal werknemers of je organisatie moet rapporteren over de gereisde kilometers door werknemers. In principe kijk je daarbij naar het aantal werknemers op 1 januari van het rapportagejaar, maar omdat de invoering van de regeling een half jaar is uitgesteld, is ook de peildatum voor het aantal werknemers dit jaar verschoven van 1 januari naar 1 juli. Telt je organisatie op 1 juli 100 of meer werknemers, dan moet je dit jaar aan de rapportageplicht voldoen. Let er wel op dat lang niet iedereen die in de organisatie werkzaam is, onder het begrip ‘werknemer’ (infographic) valt. Organisaties moeten hun rapportage werkgebonden personenmobiliteit vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gegevens van dit jaar, over de tweede helft van 2024 (of vrijwillig over heel 2024), moeten dus uiterlijk 30 juni 2025 bij de RVO binnen zijn…” (Bron: https://www.rendement.nl/partner/co2-rapportage-verplicht-vanaf-1-juli.html)