CO2-rapportageplicht voor zakelijk vervoer komt eraan in 2023

“…..Schoonmaakbedrijven opgelet. Telt jouw onderneming honderd of meer medewerkers? Dan krijg je in 2023 te maken met een rapportageplicht over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw medewerkers. Dit betreft onder meer het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Het doel van deze rapportageplicht is dat de overheid de CO2-uitstoot drastisch wil verminderen. Dit is een belangrijke pijler uit het Klimaatakkoord. Omdat meer dan de helft van alle kilometers die wij rijden te maken heeft met werk, kunnen werkgevers een belangrijke rol spelen in deze missie. De regering wil graag dat grote werkgevers de CO2-uitstoot die ontstaat door het reisgedrag van werknemers gaan monitoren. CO2-uitstoot verminderen kan door minder kilometers te maken (thuiswerken) of meer gebruik te maken van fiets, het openbaar vervoer of elektrisch vervoer. Grote werkgevers dienen jaarlijks een rapportage aan te leveren over het totaal aantal woon-werkkilometers en zakelijke kilometers van de medewerkers. Het type vervoersmiddel, het brandstoftype en het aantal kilometers moet worden vermeld. Verslag uitbrengen over de echte uitstoot van uitlaatgassen is niet nodig. De overheid berekent de CO2-uitstoot. Ieder jaar ontvangt het bedrijf een rapport met inzicht in en feedback op de totale CO2-uitstoot. Alle rapportages van werkgevers bij elkaar opgeteld, moet deze meetplicht één miljoen ton minder CO2-uitstoot opleveren in 2030. In 2026 vindt de eerste evaluatie van de totale CO2-reductie plaats. Dan wordt beslist of er een norm per bedrijf en per medewerker moet worden ingesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat in gesprek met werkgeversorganisaties om de uitvoering van de regeling te bespreken. Branchevereniging Schoonmakend Nederland organiseert in januari een open conferentie over de inhoud van de regeling en de gevolgen ervan voor de administratie en de medewerkers. De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 juli 2023, maar de ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief…..” (Bron: https://servicemanagement.nl/ondernemen/rapportageplicht)