CO2 UIT DE LUCHT HALEN MET MINDER ENERGIE

“….CO2 uit de lucht halen helpt tegen klimaatopwarming, maar kost veel energie. Het bedrijf Carbyon uit Eindhoven kan het nu voor minder dan 2500 kilowattuur per ton CO2. Hoewel vertegenwoordigers van bijna tweehonderd landen zich deze week op de VN-klimaattop in Dubai buigen over het terugdringen van de uitstoot van CO2, lijkt vrijwel niemand meer te geloven dat we hiermee de temperatuurstijging beperkt kunnen houden tot 1,5 graden Celsius. Naast het verminderen van de uitstoot zal het afvangen en opslaan van CO2 nodig zijn om het klimaat beheersbaar te houden. Nog beter zou het zijn als we ook de koolstofdioxide die al in de lucht zit er weer uit kunnen halen. Voor dat laatste bestaan al technieken, maar die zijn traag en duur. Tot nu toe tenminste – want het Nederlandse bedrijf Carbyon uit Eindhoven zegt nu een doorbraak te hebben bereikt met een nieuwe methode voor direct air capture of DAC, zoals het uit de lucht halen van CO2 wordt genoemd…..” (Bron: https://www.deingenieur.nl/artikel/co2-uit-de-lucht-halen-met-minder-energie)