CO2 uit de lucht plukken met machines om klimaat te redden? Impact is voorlopig “verwaarloosbaar”

“…..We moeten niet te veel rekenen op speciale technieken om actief CO₂ opnieuw uit de atmosfeer te gaan plukken. Ze zijn nog compleet ontoereikend om het klimaatprobleem te helpen oplossen. Dat blijkt uit het jaarlijkse “Global Carbon Budget”-rapport, een samenwerking van ruim 100 wetenschappers van over de hele wereld, inclusief onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Intussen is de kans reëel dat we binnen dit en 7 jaar de drempel van anderhalve graad opwarming structureel overschrijden. We hebben al verschillende klimaatrapporten gehad in de aanloop naar COP28, de klimaatconferentie in Dubai, maar deze belangrijke studie werd opgespaard om tijdens de COP28 te presenteren. Ze verschijnt vandaag ook in het wetenschappelijke magazine Earth System Science Data (ESSD). Helaas zijn de conclusies opnieuw vrij alarmerend. “Een reality check”, vertelt mede-auteur Peter Landschützer van het VLIZ aan VRT NWS. We hebben de voornaamste conclusies opgedeeld in vier blokjes met telkens wat meer uitleg: De innovatieve technieken om actief CO₂ weg te plukken dat al in de atmosfeer zit, noemen de onderzoekers “prematuur”. Voor het eerst hebben de wetenschappers van Global Carbon Budget becijferd hoeveel die verschillende technieken kunnen weghalen. Het rapport noemt het cijfer “verwaarloosbaar”. Het gaat om 0,01 miljoen ton per jaar, een kwart van een miljoenste deel van de huidige jaarlijkse uitstoot die gecompenseerd zou kunnen worden. We spreken dan over het gebruik van chemische filters om CO₂ uit de lucht te filteren via de techniek van direct air capture and storage (DACCS). Climeworks in Zwitserland doet dat al langer. DACCS is goed voor 0,007 miljoen ton CO₂, is becijferd in de studie. Er is ook enhanced weathering, waarbij bepaalde gesteenten over het land of op de zeebodem worden uitgestrooid om daar CO₂ op te nemen volgens een natuurlijk proces. Daar zou het vooralsnog gaan om 0,004 miljoen ton CO₂ per jaar. Het gaat niet om pakweg herbebossing of oplossingen gebaseerd op de natuur waarbij planten worden ingezet. Overigens hebben ook die hun limieten……” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/12/04/global-carbon-budget-report/)