CO2-uitstoot afgenomen door meer windenergie en minder kolen

“….Steeds minder stroom die in Nederland wordt opgewekt, komt van steenkool, terwijl de hoeveelheid windenergie juist toeneemt. Vooral door die verduurzaming is de CO2-uitstoot in juli, augustus en september met 9 procent afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vergeleken met vorig jaar is de stroomproductie in kolencentrales gekelderd, met 79 procent. Toen mochten kolencentrales tijdelijk bijstoken om genoeg stroom op te wekken vanwege de energiecrisis. Het kabinet stond dat toe, omdat de aardgasprijs toen enorm steeg. Intussen is die prijs gedaald. In het derde kwartaal van 2023 is weer 16 procent meer aardgas gebruikt om elektriciteit op te wekken. De allergrootste toename ziet het CBS bij windmolens: die leverden 65 procent meer stroom dan in het derde kwartaal van 2022. De hoeveelheid zonne-energie steeg met 13 procent. Alles bij elkaar daalde de hoeveelheid broeikasgassen vanuit de elektriciteitssector met 37 procent. De sector loopt daarmee voorop. De uitstoot van de industrie bleef vrijwel gelijk vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS gebruikten industriële bedrijven wat minder olie en kolen, maar verstookten ze meer aardgas dan een jaar geleden. De uitstoot van de landbouw daalt niet, die ging juist met 6 procent omhoog. Ook dat komt waarschijnlijk door de lagere gasprijzen. Vooral tuinders zijn weer meer aardgas gaan verstoken om hun kassen op temperatuur te krijgen……” (Bron: https://nos.nl/artikel/2501393-co2-uitstoot-afgenomen-door-meer-windenergie-en-minder-kolen)

3 gedachten over “CO2-uitstoot afgenomen door meer windenergie en minder kolen

Reacties zijn gesloten.