CO2-uitstoot flink gedaald door hogere energieprijzen, lagere productie en schonere stroom

“…In 2023 was de uitstoot van de Nederlandse bedrijven binnen het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) 13,2% lager dan in 2022. Dit is de grootste procentuele daling ooit in het handelssysteem. Goed nieuws, maar er is een caveat, de daling komt voor een belangrijk deel door de hoge energieprijzen en doordat van Nederlands grootste uitstoter een hoogoven stillag voor onderhoud. Afgezien daarvan was ook in 2020 en in 2022 de uitstoot van de EU ETS bedrijven al flink verminderd, terwijl de trend in 2021 vlak was door het economisch herstel na de coronapandemie. De Nederlandse uitstootdaling is daarmee in lijn met het voorlopige beeld van de rest van Europa….” (Bron: https://www.vandaagenmorgen.nl/nieuws/10715/co2-uitstoot-flink-gedaald-door-hogere-energieprijzen-lagere-productie-en-schonere-stroom)

2 gedachten over “CO2-uitstoot flink gedaald door hogere energieprijzen, lagere productie en schonere stroom

Reacties zijn gesloten.