CO2-uitstoot transport heeft nieuwe ISO-norm

“….Met de nieuwe ISO-norm 14083 kunnen logistieke bedrijven en hun dienstverleners de CO₂-uitstoot van activiteiten in de transportketen bepalen. Ze kunnen er voortaan eenduidig hun CO2-voetafdruk in de keten mee berekenen, toewijzen en delen. De EU-lidstaten hebben afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent moet zijn verminderd. Vanwege dit doel en omdat de uitstoot in de toekomst wordt belast, moeten bedrijven hier actief mee aan de slag. De verwachting is dat klanten van logistieke bedrijven, waaronder inkoopafdelingen, gaan vragen om het opgeven van de CO2-uitstoot. Voor het beperken van uitstoot, moet het voor bedrijven eerst duidelijk zijn waar die uitstoot zich in de totale keten bevindt. Hiervoor dienen ketenbreed uniforme cijfers beschikbaar te zijn en moet een standaardmethodiek bestaan. Pilotgroep. De ISO-norm 14083 is ook een uitgangspunt voor software om de CO₂-voetafdruk betrouwbaar en verifieerbaar toe te delen aan transport en logistieke bedrijven. Hiervoor is een vertaling naar de praktijk nodig, waar onder andere LRQA Nederland zich in opdracht van de Topsector Logistiek mee bezighoudt. Het moet nog deze maand leiden tot een ‘guidance document’. Een pilotgroep van verladers, vervoerders, expediteurs en softwarebouwers gaat het document reviewen. Na deze review vindt een verificatie plaats van de documentatie, processen en data van de deelnemende bedrijven, waarna deze als voorlopers aan ISO 14083 kunnen voldoen. De Topsector Logistiek verwacht de pilot deze zomer af te ronden……” (Bron: https://www.supplychainmagazine.nl/nieuwe-iso-norm-om-co2-uitstoot-in-transportketen-te-kwantificeren/ en bron: https://www.inkoperscafe.nl/co2-uitstoot-in-transportketen-heeft-nieuwe-iso-norm/)