CO2 was er altijd al: voor het eerst CO2 (en CO) ontdekt in de buitenste regionen van ons zonnestelsel

“….Met behulp van ruimtetelescoop James Webb hebben onderzoekers nu koolstofdioxide- en koolmonoxide-ijs ontdekt op transneptunische objecten, oftewel hemellichamen die zich voorbij de baan van Neptunus bevinden. Het suggereert dat CO2 er al was nog voor het zonnestelsel vorm kreeg. Dat is te lezen in het blad Nature Astronomy. Astronomen baseren hun conclusies op waarnemingen van de James Webb Space Telescope. Met behulp van deze telescoop bekeken ze 59 transneptunische objecten en Centaur-planetoïden (voornamelijk uit ijs bestaande planetoïden tussen de baan van Jupiter en Neptunus). Het resulteert in de ontdekking van koolstofdioxide in 56 transneptunische objecten, terwijl koolmonoxide is aangetroffen in 28 transneptunische objecten….” (Bron: https://scientias.nl/co2-was-er-altijd-al-voor-het-eerst-co2-en-co-ontdekt-in-de-buitenste-regionen-van-ons-zonnestelsel/)