Concentraties ultrafijnstof in Limburgse lucht live te volgen

“….Schone lucht is van levensbelang. Te hoge concentraties ultrafijnstof kunnen een gevaar zijn voor de gezondheid van mensen. Om een beter beeld te krijgen van de hoeveelheid ultrafijnstof in de Limburgse lucht, heeft de Provincie Limburg vorig jaar besloten dit te gaan meten op vier locaties in de provincie. Vanaf vandaag zijn de resultaten van de metingen voor iedereen te bekijken via de website www.luchtmeetnet.nl. De metingen worden in opdracht van de Provincie uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg. Er is landelijk nog weinig onderzoek gedaan naar ultrafijnstof en daarom is er behoefte aan langdurige metingen. ‟De Provincie wil met het meten van ultrafijnstof bijdragen aan meer inzicht in de kwaliteit van de Limburgse lucht. Ook levert de Provincie op deze manier een belangrijke bijdrage aan de landelijke kennisontwikkeling over ultrafijnstof en mogelijke gezondheidseffecten” aldus gedeputeerde Marc van Caldenberg van Milieu. Er is gekozen voor vier meetlocaties, op plekken waar de bebouwde kom grenst aan een mogelijke bron van ultrafijnstof. De plekken waar gemeten wordt liggen nabij industriesite Chemelot, Maastricht Aachen Airport en verkeerssnelweg A2. Daarnaast wordt er één meetstation geplaatst in Epen, waar vermoedelijk de minste invloed van vervuilde lucht is. Er wordt gebruik gemaakt van twee bestaande meetcabines in Geleen (Chemelot) en Maastricht (A2). De meetcabines bij Maastricht Aachen Airport en in Epen zijn nieuw. Via de website is de ontwikkeling van ultrafijnstof in de lucht per locatie per uur te volgen. Ook is er een overzicht per dag te bekijken. Om een betrouwbare meetreeks te krijgen wordt er één jaar gemeten, waarna de meetgegevens verwerkt en gerapporteerd worden. Deze rapportage wordt straks jaarlijks gepubliceerd door de provincie en verzonden aan het RIVM, voor verdere kennisontwikkeling. De metingen worden minimaal drie jaar lang uitgevoerd om zo een representatief beeld van de concentraties ultrafijnstof te krijgen….” (Bron: https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2024/juli/concentraties-ultrafijnstof-limburgse/)