Coronadoden en vervuilde binnen- en buitenlucht!

We lezen nu al maanden dat er een verband is gevonden tussen de luchtkwaliteit en de coronadoden. Vaak wordt dan uitsluitend gesproken over vervuilde buitenlucht. En dat is juist want die is vervuild….maar.

gezonde lucht versus corona

(Bron: Parool)

Waar nog niet zo veel over gesproken wordt is dat die vervuilde buitenlucht ook gewoon binnen komt. Met andere woorden: ook als je veel binnen bent heb je in bepaalde regio’s meer kans om vervuiling te inhaleren dan in andere regio’s.

Hoe komt dat dan? Vervuilde buitenlucht wordt gereinigd en dan pas naar binnen gebracht (gefilterd). De binnenlucht zou dan toch zuivere lucht moeten zijn? EN gezond om te inhaleren?

In theorie is dat ook zo. Echter, de filters die gebruikt worden zijn erg wisselend van kwaliteit en bovendien speelt onderhoud een grote rol. Al wordt in een ventilatiesysteem nog zo’n effectief filter gebruikt: op een gegeven moment is het filter verzadigd en dient deze vervangen te worden. Niet alléén het filter, ook de gehele installatie en de ventilatiekanalen moet onderhouden worden.