De EU wil strengere regels voor schoner water en lucht

“……Op 26 oktober 2022 stelde de Europese Commissie in Brussel strengere regels voor inzake verontreinigende stoffen in de omgevingslucht en het oppervlakte- en grondwater en met betrekking tot de behandeling van stedelijk afvalwater. Schone lucht en schoon water zijn essentieel voor de gezondheid van mensen en ecosystemen. Luchtverontreiniging alleen al veroorzaakt jaarlijks bijna 300.000 voortijdige overlijdens in Europa. Dankzij de voorgestelde nieuwe regels zal het aantal sterfgevallen als gevolg van niveaus van de belangrijkste verontreinigende stof PM2,5 die hoger zijn dan in de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie, in tien jaar tijd met meer dan 75 % afnemen. Wat lucht en water betreft, bieden alle nieuwe regels een duidelijk rendement op de investeringen dankzij baten op het gebied van gezondheid, energiebesparing, voedselproductie, industrie en biodiversiteit. Op basis van de lessen die uit de huidige wetgeving zijn getrokken, stelt de Commissie lagere toegestane niveaus van verontreinigende stoffen en een betere toepassing van de wetgeving voor, zodat de doelstellingen in de strijd tegen verontreiniging vaker daadwerkelijk worden gehaald. De voorstellen van vandaag vormen een belangrijke stap voorwaarts om – overeenkomstig de Europese Green Deal – schadelijke verontreiniging van het milieu uiterlijk 2050 tot nul terug te dringen. Ze beantwoorden ook aan specifieke eisen van de Conferentie over de toekomst van Europa……” (Bron: https://www.amstelveenweb.com/nieuws-De-EU-wil-strengere-regels-voor-schoner-water-en&newsid=400408860)