De gezonde wijk richt zich op een gezonde luchtkwaliteit

“…….Grote gebiedsontwikkelaars zetten steeds meer in op innovaties als deelmobiliteit, gedeelde voorzieningen en ‘slimme’ extra services. Het sluit aan bij stedelijke trends voor een gezondere leefomgeving en de omgang met schaarse ruimte. Maar de ervaring leert: het succes van deze innovaties valt of staat bij de mate van bewonersparticipatie. Bij de grote gebiedsontwikkelaars is steeds meer aandacht voor de duurzame en gezonde woonomgeving. Maatschappelijke uidagingen waaronder slechte luchtkwaliteit en eenzaamheid worden getackeld met aanpassingen aan het ‘traditionele wonen’. Zo zijn in nieuwe wooncomplexen steeds vaker ontmoetingsruimten te vinden. Ook is het niet langer standaard dat er twee eigen auto’s voor de deur kunnen staan. Deelmobiliteit wordt een steeds volwaardiger alternatief. Sensoren en digitale toepassingen kunnen zelfs automatisch ramen openen en sluiten wanneer de luchtkwaliteit binnenshuis ondermaats is. Sommige innovaties zitten standaard bij de woning of wijk inbegrepen, andere innovaties zijn optioneel. Dergelijke nieuwigheden kunnen volgens gebiedsontwikkelaars Heijmans, Ballast Nedam Development en BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling vragen oproepen bij woningzoekenden. Want wat als je een auto nodig hebt en de deelauto’s in de wijk niet beschikbaar zijn? Waarom vraagt een gebiedsontwikkelaar van mij dat ik mijn pakketjes op een centraal ophaalpunt laat bezorgen en niet tot aan de voordeur? Hoe met deze vragen en zorgen van woningzoekenden om te gaan, dat is een vraag waar ontwikkelaars zich mee bezig houden. Moet je je klanten daadwerkelijk overtuigen en opvoeden om duurzamer of bewuster te leven? Of is het simpelweg de nieuwe norm? ‘Overtuigen zou suggereren dat er in de meeste gevallen een keuze is’. ‘Overtuigen zou suggereren dat er in de meeste gevallen een keuze is’, zegt Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development. Hij ziet dat wonen met deelopties steeds meer de norm wordt. Bovendien dwingen schaarse ruimte en hoge bouwkosten gebiedsontwikkelaars tot efficiënter ruimtegebruik. Ook Shahid Talib, directeur Smart City bij Heijmans en Peter van Oeveren, regiodirecteur Noord-West bij BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zien in hun dagelijks werk dat de manier van wonen, en dus ook ontwikkelen, in een transitie zit. ‘Voor ons is het al de normale gang van zaken, zegt Talib. ‘Andere keuzes in mobiliteit en de inrichting van woningen en wijken kunnen de kwaliteit van wonen vergroten door de leefomgeving te verduurzamen en socialer in te richten.’…….” (Bron: https://stadszaken.nl/artikel/4399/wooninnovaties-zijn-de-norm-in-gezonde-wijk-maar-neem-inwoners-er-wel-in-mee)