De lucht is schoner in Nederland maar de gezondheidsrisico’s blijven

“…..Ondanks alle maatregelen die het kabinet en lokale overheden de komende jaren nemen, worden ook in 2030 nog miljoenen Nederlanders blootgesteld aan ‘ongezonde’ lucht. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het RIVM bekeek alle vastgestelde en voorgenomen maatregelen van het zogenoemde Schone Lucht Akkoord. Dit zijn afspraken tussen rijksoverheid, provincies en gemeenten om luchtvervuiling tegen te gaan. Uitstoot terugdringen: luchtvervuiling zorgt bij langdurige blootstelling voor aandoeningen aan de luchtwegen en het kabinet vindt de gezondheidsschade door luchtvervuiling te groot. Alle maatregelen moeten vooral de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof de komende acht jaar terugdringen, bijvoorbeeld door het wegverkeer verder elektrisch te maken. Als alle maatregelen die in 2021 zijn vastgelegd en voorgenomen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan neemt de luchtverontreiniging af en de levensduur toe, zet het RIVM op een rij……” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5294653/nederlanders-nog-jaren-blootgesteld-aan-ongezonde-lucht-onderzoek-rivm)

2 gedachten over “De lucht is schoner in Nederland maar de gezondheidsrisico’s blijven

Reacties zijn gesloten.