De luchtkwaliteit in Europa verbetert, maar stedelijke vervuiling blijft een bedreiging

“…..Bedankt dat je dit verhaal wil delen! Doe dat echter wel op een manier die het auteursrecht op deze tekst in acht neemt. Wil je deze volledige tekst delen of overnemen, vraag dan toestemming aan Innovation Origins (partners@innovationorigins.com) of wordt partner van ons! Het citeren van dit verhaal met bronvermelding staat je natuurlijk vrij. Hoewel Europa aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, maakt het laatste EEA-rapport duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. In een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) wordt gewezen op de aanzienlijke verbeteringen in de luchtkwaliteit in Europa in de afgelopen decennia. Uit de 2024-analyse blijkt echter dat veel stedelijke gebieden nog steeds te kampen hebben met verontreinigingsniveaus die veilige grenzen overschrijden. Bijna de gehele stedelijke bevolking van Europa wordt blootgesteld aan fijnstofniveaus (PM2.5) die boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liggen. De Europese Commissie streeft ernaar het aantal PM2,5-gerelateerde vroegtijdige sterfgevallen tegen 2030 met 55% te verminderen. Ondanks de vooruitgang worstelen landen als Italië en Polen met hoge verontreinigingsniveaus, wat de noodzaak van voortdurende inspanningen onderstreept. Het rapport ‘Europe’s Air Quality Status 2024‘ presenteert gegevens over belangrijke verontreinigende stoffen en vergelijkt deze niveaus met de EU-luchtkwaliteitsnormen en de gezondheidsrichtlijnen van de WHO. Het rapport laat zien dat in 2022 het grootste deel van de stedelijke bevolking van de EU werd blootgesteld aan schadelijke niveaus van PM2.5 en ozon. Ondanks een vermindering van de uitstoot meldden landen als Italië en Polen PM2,5-concentraties boven de jaarlijkse EU-limiet, wat de regionale verschillen in luchtkwaliteit benadrukt. Luchtvervuiling blijft het grootste milieurisico voor de gezondheid in Europa en veroorzaakt hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen die de kwaliteit van leven verminderen en leiden tot vroegtijdige sterfgevallen. De Europese Commissie streeft ernaar het aantal vroegtijdige sterfgevallen door PM2,5 tegen 2030 met 55% te verminderen en de significante gezondheidseffecten van luchtverontreiniging tegen 2050 te elimineren. Als onderdeel van deze inspanningen zijn de medewetgevers in februari 2024 overeengekomen om ambitieuzere EU-luchtkwaliteitsnormen aan te nemen en deze beter af te stemmen op de aanbevelingen van de WHO. Birgit van Duyvenbode voltooide de interdisciplinaire masteropleiding Environmental Technologies & International Affairs aan de Technische Universiteit van Wenen en de Diplomatieke Academie van Wenen. Uit de gegevens blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen regio’s, terwijl alle EU-lidstaten in 2022 voldeden aan de indicator voor gemiddelde blootstelling voor PM2,5. Italië en sommige Oost-Europese landen overschreden bijvoorbeeld de EU-daglimiet voor PM10 als gevolg van industriële activiteiten en de verbranding van vaste brandstoffen. De Povlakte in Italië en Zuid-Spanje vertoonden verhoogde PM10-niveaus, beïnvloed door zowel menselijke activiteiten als natuurlijke factoren….” (Bron: https://innovationorigins.com/nl/de-luchtkwaliteit-in-europa-verbetert-maar-stedelijke-vervuiling-blijft-een-bedreiging/)