De natuur brokkelt steeds verder af……….

“….De natuur brokkelt steeds verder af. Soorten sterven uit en wat ooit heel gewoon was, wordt zeldzaam. Overal op de wereld, maar vooral in ons land. Een nieuw wapen in de strijd voor een gezonde leefomgeving is “Basis Kwaliteit Natuur”. Deze week organiseerden HW zoemt en Hoekschewaards Landschap een thema bijeenkomst over dit onderwerp en ruim 40 betrokkenen van de eilanden in de Hollandse Delta kwamen luisteren. Wat is het en wat kunnen we er mee? Herstel is absoluut noodzakelijk en komt onvoldoende van de grond. Weliswaar zijn er hier en daar successen en veel goede initiatieven, maar over de hele linie kun je spreken van een razendsnel verval. De natuur om ons heen zakt in kwaliteit en aantallen door een ondergrens. Dat is gevaarlijk, ook voor mensen. Een zekere variatie aan planten en dieren is noodzakelijk voor het functioneren van natuurlijke processen, die zorgen voor schoon water, schone bodem, schone lucht, bestuiving, natuurlijke plaag onderdrukking en noem maar op. Het gaat dan niet alleen om de kwaliteit van onze natuurgebieden, maar ook om onze directe leefomgeving. Om dorpen en steden, akkers en weilanden, tuinen, bedrijfsterreinen en recreatiegebieden, overal is een zeker niveau van natuur nodig. Dat halen we niet meer, we zakken door de bodem. Doodgewone dieren die overal voorkwamen worden zeldzaam en verdwijnen als we niet uitkijken. Een gezond leefmilieu, ook voor mensen, is in het geding. Recent bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek: De afgelopen 30 jaar is het aantal vlinders in ons land meer dan gehalveerd. In diezelfde periode een teruggang van de Gewone pad met 60 % en de Bruine kikker met 40 %. De moderne akkers zijn zo goed als uitgestorven, sommige ooit doodgewone boerenlandvogels kennen een achteruitgang van meer dan 90 %. De alarmbellen zijn oorverdovend, maar worden door heel veel mensen niet gehoord. Wat kunnen we daar aan doen, is dan de vraag. De natuur- en milieuorganisaties in ons land hebben de krachten gebundeld in “De Groene Bondgenoten”. Diverse vertegenwoordigers van natuurorganisaties en overheden uit de Hollandse Delta kwamen luisteren. Frank Velthuizen en Kars Veling van “De Groene Bondgenoten” gaven deze week een presentatie in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp over “Basis Kwaliteit Natuur”. Een methode in ontwikkeling om de ondergrens met betrokken partijen te bepalen en stappen te zetten om onze leefomgeving weer op orde te krijgen. Op diverse plekken in ons land zijn overheden en betrokken organisaties al aan de slag met deze nieuwe manier om de natuurarmoede aan te pakken. Allereerst moeten de basis condities op orde gebracht worden. Denk bijvoorbeeld aan de waterkwaliteit. Vervolgens moet de inrichting geschikt zijn voor de gewenste soorten planten en dieren. Denk aan voldoende waterdiepte en natuurvriendelijke oevers en als volgende stap moet je ook met het beheer van het watersysteem rekening houden met de natuur die daar thuishoort. Het waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de basiskwaliteit en daar is nog een wereld te winnen. Water Natuurlijk dringt aan op meer prioriteit voor gezond water. Kikkers en padden horen er gewoon bij. Basiskwaliteit is ook cruciaal voor een gezonde leegomgeving voor mensen…..” (Bron: https://www.ambacht.net/nieuws/95365/de-natuur-brokkelt-steeds-verder-af)