De zomersmog bereikte haar hoogtepunt. De luchtkwaliteit was bijna overal onvoldoende tot slecht

“…..De smog als gevolg van de extreme hitte heeft dinsdag zijn piek bereikt. Bij bijna alle meetpunten van het RIVM in het land zijn aan het einde van de middag hoge concentraties ozon gemeten, waardoor de luchtkwaliteit onvoldoende tot slecht is. De luchtkwaliteit is slecht als de waarde tussen de 180 en 240 microgram ozon per kubieke meter blijft. Dan geeft het RIVM ook een waarschuwing af. Als deze waarde boven de 240 microgram uitkomt, spreekt het instituut van zeer slechte luchtkwaliteit. Dan krijgt iedereen volgens het instituut last van de luchtverontreiniging. Zo ver is het niet gekomen. Wel werd dinsdagavond bij zeker de helft van de meetpunten een slechte luchtkwaliteit gemeten. Smog, ook wel zomersmog genoemd, ontstaat door hoge temperaturen, vervuilende stoffen en weinig wind. Als vervuilende stoffen, die bijvoorbeeld uitgestoten worden door industriële bedrijven, zich op dagen met veel zon ophopen, kan er smog ontstaan. De afvalstoffen in de lucht worden door zonlicht omgezet in ozon. Dit gebeurt vooral in het voorjaar en in de zomer, wanneer er weinig wind staat. De smog kan leiden tot onder meer hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel……”
(Bron: https://www.nu.nl/binnenland/6213192/smog-bereikt-hoogtepunt-luchtkwaliteit-bijna-overal-onvoldoende-tot-slecht.html)