Deze 9 diersoorten kunnen helpen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C

“…..Het beschermen en herintroduceren van dieren in het wild kan helpen de klimaatdoelen te halen. Volgens een artikel dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change zorgen negen specifieke diersoorten er met hun natuurlijke gedrag voor dat er meer CO2 uit de lucht gehaald wordt: Afrikaanse olifanten, Amerikaanse bizons, vissen, wolven, muskusossen, zeeotters, haaien, walvissen en gnoes (wildebeesten). In het artikel schrijft een groep wetenschappers dat het volop de ruimte geven aan deze diersoorten een vaak over het hoofd geziene klimaatoplossing is. “Gelukkig beschikken we over de technologie om CO2 uit de atmosfeer te halen”, zegt hoofdauteur Oswald Schmitz van de Yale School of the Environment daarover tegen nieuwssite Mongabay. “Die heet natuur”. De genoemde dieren spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid CO2 die planten, de bodem en sedimenten kunnen opnemen, omdat ze zaden en voedingsstoffen herverdelen en de grond omwoelen door hun gegraaf en het aanleggen van nesten. Ook vissen kunnen grote hoeveelheden CO2 opslaan. Volgens de wetenschappers kunnen de dieren op deze manieren helpen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. ‘Dieren kunnen meer dan 95% van de benodigde hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer halen’ “Het behoud van dieren in het wild, waardoor ze hun functionele rol in ecosystemen kunnen spelen, biedt een onbenut potentieel als oplossing voor de klimaatverandering”, zegt medeauteur Andrew Tilker van de ngo Re:wild tegen Mongabay. Olifanten, bizons, vissen, wolven, muskusossen, zeeotters, haaien, walvissen en gnoes kunnen volgens de wetenschappers die bijdroegen aan het artikel meer dan 95 procent van de benodigde hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer halen. Maar om dat potentieel te benutten is er volgens medeauteur en directeur van Rewilding Europe Frans Schepers wel een “verandering van mindset nodig in de wetenschap en politiek”. De huidige natuurlijke klimaatoplossingen concentreren zich vooral op het beschermen van bossen en grasgebieden, maar vergeten daarbij de cruciale rol van dieren. Die zorgen voor heterogeniteit in de natuur, voedingsstoffen, minder natuurbranden, het stabiliseren van de bodem en het verbeteren van de verspreiding en kieming van planten. Menselijke activiteiten als landbouw, industrie, wegenaanleg en stroperij bedreigen de populaties van deze dieren. De wetenschappers noemen specifiek negen diersoorten, maar benadrukken dat vrijwel alle in het wild levende dieren er met hun natuurlijke gedrag aan bij kunnen dragen de opwarming van de aarde te beperken…..” (Bron: https://www.businessinsider.nl/klimaatverandering-dieren-wildebeest-opwarming-aarde/)