Deze klimaatwetenschapper is hoopvol

“….Klimaatwetenschapper Susan Solomon heeft recht van spreken. Niet alleen omdat ze hoogleraar is aan het gezaghebbende MIT, maar ook omdat ze een hoofdrol speelde in het herstellen van de schade aan de ozonlaag. Met een achtergrond in atmosferische chemie en een cruciale rol in het onderzoek dat leidde tot het Montrealprotocol van 1989, is Solomon geen onbekende in het overwinnen van grote milieucrises. Haar recente boek, “Solvable: How We Healed the Earth, and How We Can Do It Again,” is niet alleen een terugblik op successen maar ook een handleiding voor de toekomst. Susan Solomon trekt lessen uit de ozoncrisis van de jaren ’80, waarin een relatief klein aantal bedrijven en een beperkte industrie snel konden schakelen om schadelijke chemicaliën te elimineren. Dit contrast met de huidige gigantische fossiele brandstofindustrie lijkt ontmoedigend, maar Solomon benadrukt dat de uitdagingen overkomelijk zijn. Ze stelt dat de sleutel tot succes ligt in publieke en consumentenacties, zoals die gezien werden in de jaren ’70 toen consumenten massaal stopten met het gebruik van spuitbussen, wat leidde tot een significante marktverandering. Tijdens een tijd waarin sommige klimaatwetenschappers hun wanhoop uiten, blijft Solomon optimistisch. Ze wijst op de dalende kosten van schone energie, zoals zonne-energie en batterijen, als indicatoren van vooruitgang. De prijsdalingen maken een duurzame toekomst niet alleen denkbaar, maar ook haalbaar. Bovendien onderstreept Solomon het belang van samenwerking. Door samen te werken kunnen individuen aanzienlijke veranderingen teweegbrengen. Haar boek benadrukt dat het samen voeren van actie in het verleden al vele milieu-uitdagingen heeft helpen aanpakken en reeds een grote invloed heeft gehad op de aanpak van de klimaatcrisis. Solomon herinnert ons eraan dat de strijd tegen klimaatverandering niet alleen gaat over het beperken van schade, maar ook over het realiseren van potentieel. Net zoals de wereldgemeenschap samenkwam om de ozonlaag te redden, is er hoop dat we hetzelfde kunnen doen voor ons klimaat. Het optimisme van Solomon is gegrond in zowel wetenschap als ervaring. Ze benadrukt dat verandering mogelijk is en dat we, door samen te werken en druk uit te oefenen op industrieën en beleidsmakers, op de drempel van succes kunnen staan. Dit perspectief is niet alleen inspirerend maar ook een noodzakelijke herinnering dat we niet mogen opgeven. Haar boodschap is duidelijk: laten we nu niet opgeven – we staan op de rand van succes…..” (Bron: https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/deze-klimaatwetenschapper-is-hoopvol)