Dit zou Schiphol kunnen doen om uitstoot van fijnstof te verminderen, volgens nieuw Europees onderzoeksrapport

“…Uit een nieuw onderzoeksrapport blijkt dat in Europa 52 miljoen mensen mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s lopen, omdat ze bij vliegvelden wonen. Ook rondom Schiphol zijn deze risico’s. Maar wat kan daaraan gedaan worden? “Fijnstof kan veel minder. Het gaat over een onderzoeksrapport van milieulobbygroep Transport & Environment, dat de gezondheidsrisico’s van de grootste luchthavens van Europa op een rijtje zet. Door het rapport kunnen duizenden gevallen van diabetes, dementie en hoge bloeddruk in verband worden gebracht met fijnstof door vliegtuigen. Onderzoekers van bureau CE Delft onderzochten gevallen van deze ziekten in de buurt van luchthaven Amsterdam Schiphol en brachten daarmee de gezondheidseffecten in verband met luchtvaartgerelateerde fijnstof in Europa. De mogelijk schadelijke gevolgen van fijnstof zijn al langer bekend, maar niet eerder werd het op deze schaal in kaart gebracht. Maar het onderzoek laat niet alleen de risico’s maar ook mogelijke oplossingen zien. In het rapport worden de 32 grootste luchthavens van Europa onderzocht. In totaal wonen ongeveer 52 miljoen mensen in een straal van 20 kilometer van deze luchthavens. Zorgelijk, volgens een van de onderzoekers Stefan Grebe. Want in die straal zijn de risico’s in verband met fijnstof groter. “Het zijn zeer grote aantallen en dat maakt het gewoon nodig om meer onderzoek te doen, om de verbanden echt goed te begrijpen en het eigenlijk ook aan te pakken”, vertelt hij. Ook mensen die in de buurt van Schiphol wonen, lopen mogelijk een risico door de hoge hoeveelheden fijnstof. Het RIVM onderzocht al eerder wat de gezondheidseffecten zijn als mensen ultrafijnstof inademen. Daaruit bleek onder andere dat fijnstof mogelijke effecten heeft op het hart- en vaatstelsel en dat blootstelling bij zwangeren een negatief effect op de ontwikkeling van een ongeboren kind kan hebben. Michiel van Parreeren woont in Burgerveen, ongeveer 12 kilometer van Schiphol af. Hij maakt zich ernstig zorgen om de fijnstofuitstoot. “Het is natuurlijk echt een totaalpakket dat je krijgt als bewoner. Dan krijg je geluid, dan heb je ook de luchtvervuiling, het ultrafijnstof erbij. En dan heb je het natuurlijk nog niet eens over stikstof en CO2-uitstoot“, somt hij op. Hij spreekt van een ‘aanslag op de gezondheid’, en vraagt zich dan ook af: “Waarom wordt er met de gezondheid gespeeld van omwonenden van mensen in heel Europa, terwijl dat niet nodig hoeft te zijn?” Er zijn wel degelijk manieren om fijnstof tegen te gaan, vertelt Grebe. Het rapport schetst drie mogelijkheden. Als eerste: een duurzame soort brandstof, genaamd ‘Sustainable Aviation Fuel’. Maar, volgens Grebe is het inzetten hiervan zo simpel nog niet. “Deze hebben minder sulfur, zijn in het algemeen schoner en zorgen dus ook voor significant minder fijnstofuitstoot. Maar, we weten ook dat het nog een lange tijd duurt voordat we die bandstof op grote schaal beschikbaar hebben.” Daarom is de tweede optie reëeler, vertelt hij. Dat zou gaan om een methode genaamd ‘hydro-treatment’. “Daarmee kan brandstof worden verbeterd, waardoor die fijnstof-uitstoot significant reduceert kan worden.” Dat is een raffinageproces waarmee brandstof wordt gezuiverd. Grebe legt het uit: “Daarmee wordt eigenlijk zout van die kerosine gewassen, en komt de schonere kerosine in het vliegtuig.” Die hydro-treatment is een proces dat al bij auto’s en in de scheepvaart wordt gebruikt. Waarom het nog niet wordt gebruikt in de luchtvaart, is voor Grebe een raadsel. “Technisch gezien is het mogelijk. Maar er is gewoon geen regelgeving die standaarden voor kerosine rond fijnstof vereist.” Aan de prijs ligt het ook niet, vertelt hij. “We hebben het ongeveer over 1 cent per liter kerosine, dus op de ticketprijzen heeft dat gewoon een zeer marginaal effect.” De derde oplossing uit het rapport is een vermindering van het aantal vluchten. Ook de gemeente Amsterdam wil daar concrete stappen voor zetten. De gemeente gaf laatst aan te willen dat Schiphol ‘serieus krimpt’ om de geluidsoverlast en uitstoot te verminderen. Ze willen een krimp naar maximaal 400.000 vluchten per jaar, een daling van 20 procent vergeleken met nu. Daarbij moet de luchthaven tussen 23.00 en 7.00 uur helemaal dicht. Wethouder Hester van Buren vertelt dat ze een krimp als een van de weinige reëele opties ziet. “Het is niet alleen de uitstoot van fijnstof, maar het gaat ook over geluidsoverlast en ernstig verstoorde slaap. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de gezondheid van de omwonenden.” Ze wil actie om daar beter op te letten…..” (Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/dit-zou-schiphol-kunnen-doen-om-uitstoot-van-fijnstof-te-verminderen-volgens-nieuw-europees-onderzoeksrapport/)