Duurzaam ondernemen hoeft niet duur(der) te zijn

“……Veel organisaties denken dat duurzaam ondernemen veel geld kost. De realiteit is dat het juist financiële voordelen oplevert. Naast de vermindering van het water-, elektriciteit-, grondstofverbruik, met minder CO2-uitstoot tot gevolg, zijn organisaties met een duurzame bedrijfsvoering aantrekkelijker voor klanten, medewerkers, financiers en leveranciers. Het verhoogt de klanttevredenheid en het kan nieuwe klanten overtuigen om te kiezen voor hun producten en diensten. Vijf voordelen van duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen betekent dat je waarde creëert op sociaal, ecologisch én natuurlijk economisch gebied. Organisaties die zich inzetten voor een duurzame(re) manier van zakendoen voldoen niet alleen aan de ethische verplichting om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, maar komen ook tegemoet aan de eisen van de consument en motiveren daarnaast hun eigen medewerkers. Hieronder de vijf belangrijkste voordelen op een rij. Concurrentievoordeel Duurzaamheid is een steeds belangrijkere wegingsfactor bij aanbestedingen. Bedrijven die goed inspelen op de duurzaamheidscriteria in aanbestedingen, hebben meer kans om grote opdrachten binnen te halen. Aantrekkelijke werkgever Wanneer een medewerker hybride kan werken is er een betere balans tussen werk en privé. Bovendien bestaat in 2030 driekwart van de totale arbeidsmarkt uit millennials, waarvan meer dan 60% aangeeft te willen werken bij een bedrijf dat een bijdrage levert aan een betere wereld. In een krappe arbeidsmarkt kan dit een doorslaggevende factor zijn. Betere reputatie Klanten, medewerkers, financiers en leveranciers voelen zich betrokken bij een duurzame onderneming. Wanneer een bedrijf zich actief inzet om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen en de wereld om hen heen te verbeteren, versterkt dat de langetermijnrelatie met hun klanten en trekt het bovendien nieuwe klanten aan. Kostenbesparing Duurzaam ondernemen levert financiële voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan innovaties waarmee een hogere productiviteit kan worden gerealiseerd en de reductie van water-, elektriciteit-, grondstofverbruik, met minder CO2-uitstoot tot gevolg. Wanneer medewerkers hybride werken wordt er bovendien bespaard op tijd, reiskosten en is er minder bedrijfsruimte nodig. Efficiënter ondernemen Inefficiënte processen voegen geen waarde toe aan een organisatie. Door processen binnen een organisatie te verbeteren kan het werk efficiënter worden gedaan. Digitalisering helpt om succesvol de stap naar een hogere productiviteit en lagere kosten te maken. Ondanks alle initiatieven lijkt het papierloze kantoor nog ver weg. Marktonderzoeker Quocirca heeft een onderzoek* gepubliceerd waarin vooruit gekeken wordt naar de toekomst van de printindustrie en hoe werkplekken in de komende paar jaar zullen veranderen. Een van de belangrijkste uitkomsten is de verwachting dat meer dan de helft van de medewerkers in 2025 mobiele medewerkers zullen zijn. 84% van de organisaties geeft aan dat security een topprioriteit is, gevolgd door cloud en zakelijke mobiliteit. 64% van de deelnemers aan het onderzoek (management uit de printindustrie en gebruikers) denkt overigens dat geprinte documenten nog steeds belangrijk zijn in 2025. Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de millennials denkt dat printen op kantoor zal toenemen en 55% denkt dat mobiel printen zal toenemen. Printers hebben op dit moment nog steeds een belangrijke functie in (bijna) elke organisatie. Daarom is het veel realistischer om te proberen zo min mogelijk papier te gebruiken. Het kost namelijk tien keer meer energie** om een vel papier te produceren dan om erop te printen, dus het terugdringen van het papierverbruik is een belangrijke stap op weg naar een duurzamer kantoor. Let er wel op dat als er geprint wordt, dit gebeurt met printers die gebruikmaken van de nieuwste technologieën en ontworpen zijn om zo min mogelijk impact op het milieu te hebben. Daarnaast is het zaak om digitale werkprocessen in te richten en gebruik te maken van slimme software……..” (Bron: https://www.agconnect.nl/partner/kyocera/duurzaam-ondernemen-hoeft-niet-duurder-te-zijn)