Duurzaamheidsbeleid moet van intentie naar actie

“…..Duurzame transformatie van organisaties vraagt allereerst om transformatie van de leider zélf, zo kwam naar voren tijdens de eerste bijeenkomst van het onlangs opgerichte ESG Innovation Institute, een gezamenlijk initiatief van Nyenrode Business Universiteit en KPMG om bestuurders, commissarissen en professionals bij te staan op het gebied van verduurzaming. Over het moreel kompas, moed, slim omgaan met dilemma’s en de zes sleutels voor een betere wereld: ‘Koester een brandende ambitie om bedrijven en de samenleving weer tot volle bloei te brengen.’ ‘Een soort kan alleen gedijen als alles eromheen ook gedijt.’ Een uitspraak van bioloog en televisiemaker David Attenborough. Vertaald naar de corporate biotoop: ‘Bedrijven kunnen niet succesvol zijn in een falende samenleving.’ En dat is weer een uitspraak van oud-Unilever-topman Paul Polman. Zie daar de uitdaging waar hedendaagse leiders voor staan: de wereld beter maken om ook als bedrijf beter te presteren. Hoe kan je de daarvoor benodigde transformatie in gang zetten en concreet invulling geven aan de verduurzaming van je bedrijfsvoering? Die vraag stond centraal tijdens het symposium Act to Impact – Leading ESG Business Transformation: de kick-offbijeenkomst van het ESG Innovation Institute, een samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en advies- en accountantsorganisatie KPMG. Het ESG Innovation Institute brengt de onderwijsexpertise en het academisch onderzoek van Nyenrode samen met de kennis en ervaring van KPMG op het gebied van ESG (Environment, Social en Governance). Het instituut wil bedrijven ondersteunen op hun weg naar verduurzaming door het bouwen van een community voor het uitwisselen van leerervaringen en het delen van best practices. Dat is hard nodig, benadrukken co-founders Jessica Peters (Directeur Customized Executive Education Nyenrode) en Esther van Zeggeren (Head of Brand Management, Reputation and Marketing van KPMG). Uit recent onderzoek van het ESG Innovation Institute onder 260 bestuurders komt naar voren dat deze vaak niet weten hoe ze de duurzaamheidstransformatie moeten leiden en ESG moeten integreren in hun bedrijfsvoering. ‘Er is sprake van een kennishiaat op het gebied van ESG en een kloof tussen denken en doen, die we met ons instituut willen helpen overbruggen’, aldus Van Zeggeren. Peters: ‘We willen leiders helpen om met en van elkaar te leren hoe je ESG in het hart van de strategie en de organisatie verankert, in plaats van alleen in de externe verantwoording.’ ‘De urgentie van de verduurzaming van het bedrijfsleven eist dat leiders samen op reis gaan’, aldus Koen Becking, president en rector magnificus van Nyenrode Business Universiteit. Hij is ambassadeur van het ESG Innovation Institute, samen met Stephanie Hottenhuis, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG Nederland. ‘Sinds de pandemie zijn we het omslagpunt voor duurzaamheid voorbij’, aldus Hottenhuis. ‘We realiseren ons dat we nú in actie moeten komen. Onze zonen en dochters vragen erom, de Generatie Z zelfs op dwingende wijze.’ Bovendien komt er vanuit de Europese Unie een vloedgolf van regelgeving op ons af, zoals de CSRD (de Corporate Sustainable Reporting Directive) en de EU-Taxonomie voor duurzame activiteiten. Ook de waardering van bedrijven verandert door ESG, stelt Hottenhuis. ‘Die wordt niet langer primair gedreven door financiële prestaties, maar voor een steeds groter deel door immateriële zaken: hoe gaat het bedrijf om met milieu en mensenrechten, is er kansengelijkheid voor iedere medewerker, wordt het bedrijf goed bestuurd en is het transparant over dilemma’s?’ Bedrijven moeten dus een duurzaamheidstransformatie inzetten. Hottenhuis: ‘Dat begint met purpose en strategie: waar geloven we in, wat is onze impact, hoe integreren we ESG in onze processen? We willen leiders een brug helpen slaan tussen ambitie en daadwerkelijk in beweging komen.’ Ook Becking benadrukt het belang daarvan: ‘ESG moet van intentie naar actie.’ Dat vraagt om leergierigheid en kwetsbaarheid bij leiders. ‘Duurzaamheid wordt wel de nieuwe digitalisering genoemd, maar vergeleken daarmee zitten we nog in de floppydisk-fase’, aldus Hottenhuis. Er is innovatie nodig en daar hebben leiders elkaar bij nodig. ‘Wees dus niet defensief. Durf te zeggen dat je niet weet hoe je moet verduurzamen, we kunnen elkaar helpen met best practices.’…..” (Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/duurzaamheidsbeleid-moet-van-intentie-naar-actie/)