Elke week sterven in Europa meer dan 35 baby’s aan gevolgen van luchtvervuiling, zegt Unicef

“…..In 2019 zijn 5.801 kinderen en jongeren in Europa en Centraal-Azië overleden aan oorzaken die verband houden met luchtvervuiling. Een grote meerderheid, ongeveer 85 procent, van de dodelijke slachtoffers jonger dan 20 jaar haalde zijn eerste verjaardag niet. Voor Europa gaat het om 2.017 omgekomen baby’s. Dat blijkt uit gegevens die Unicef dinsdag bekendmaakt. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties waarschuwt dat luchtvervuiling de grootste risicofactor is voor vroegtijdige sterfte en gezondheidsproblemen. Jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor luchtverontreiniging, benadrukt Unicef in een persbericht. Dat heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling. Unicef haalt wetenschappelijke studies aan die aantonen dat vervuilde lucht kan leiden tot hart- en vaatziekten, astma, een verhoogd risico op neurologische aandoeningen en kanker. Er kunnen complicaties optreden bij de geboorte, zoals vroeggeboortes, laag geboortegewicht, kindersterfte en een beschadigde longfunctie. “Als het om luchtvervuiling gaat, dragen de kleinste longen de zwaarste lasten”, aldus regionaal Unicef-directeur Regina de Dominicis. Doordat kinderen twee keer zo snel ademhalen, vaak via de mond, worden ze meer blootgesteld aan luchtvervuiling. Ze staan ook dichter bij de grond, waar verontreinigende stoffen zich ophopen. Unicef roept overheden daarom op om luchtvervuiling een halt toe te roepen door toegang tot uitstootvrije energie en energie-efficiëntie te ondersteunen. Luchtvervuiling wordt in Europa en Centraal-Azië voornamelijk veroorzaakt door huishoudelijke, commerciële en institutionele praktijken die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het gebruik van steenkool is bijzonder schadelijk voor de gezondheid van kinderen. Unicef raadt overheden aan om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en roken te verbieden in alle publieke binnenruimtes. Om kinderen te beschermen, vraagt het Kinderfonds ook om de richtlijnen over luchtkwaliteit van de wereldgezondheidsorganisatie WHO te implementeren. Voor Unicef is het voorlopig niet mogelijk om een regionale opdeling van de cijfers te geven. Ze vinden het belangrijk een algemene benadering te presenteren, aangezien het Europees Parlement binnenkort stemt over een richtlijn omtrent luchtkwaliteit…..” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230905_91873914)