Emissiereductie moet haalbaar en betaalbaar zijn

“…..Emissie reducerende maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor veehouders en echt wat toevoegen aan de luchtkwaliteit in een omgeving. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van technieken die emissies uit stallen reduceren. De eerste resultaten zijn bekend en hoopvol. Emissiereductie in de veehouderij is van belang voor de toekomst van de sector. Vooral de meer stalgebonden veehouderij staat voor een uitdaging. In de praktijk wordt hard gewerkt aan technische oplossingen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Ben jij ook benieuwd hoe het er voorstaat? Op 28 februari geven verschillende experts uitleg over de stand van zaken van de techniek, waar we staan en wat praktisch haalbaar en betaalbaar is? Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) organiseert dan in samenwerking met Agrio, uitgever van deze website, een groot kennisevent over emissiereductie in de pluimvee-, varkens-, vleeskalveren- en melkgeitenhouderij. ’s Morgens zijn docenten en studenten uitgenodigd, ’s middags omgevingsdiensten en erfbetreders en ’s avonds veehouders en hun medewerkers. Naast zes presentaties in ieder dagdeel is er de gehele dag en avond een informatiemarkt van bedrijven en organisaties die zich bezighouden met emissiereductie in de veehouderij….” (Bron: https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/925282-emissiereductie-moet-haalbaar-en-betaalbaar-zijn/)