Europa stemt voor CO2-reductieplan Fit for 55

“……Het Europese Parlement heeft het Fit for 55-pakket dat de Europese Commissie in 2021 introduceerde goedgekeurd. Onder de plannen wordt CO2-uitstoot onder meer verminderd door de koolstofkosten te laten stijgen, emissiehandel aan banden gelegd en wordt er gekeken naar een betere laadpaleninfrastructuur. Het hele pakket richt zich op het doel om in 2030 een reductie van 55 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren en heeft daarom de naam ‘Fit for 55’ gekregen. De plannen vloeien voort uit de eerdere Green Deal die Europa overeenkwam, waarin duurzaamheidsdoelen scherper worden gesteld. Grenzen emissiehandel. Een belangrijk onderdeel is het aan banden leggen van de EU-ETS, het emissiehandelsysteem waarmee vervuilende bedrijven hun uitstoot ‘ruilen’ met andere landen. De limiet daarvoor wordt verlaagd en uitgezonderde sectoren, zoals de scheepvaart, moeten straks ook aan deze regels worden gehouden. Voor de transportsector komt er een afzonderlijke ETS dat vanaf 2025 moet gelden. De hoeveelheid emissierechten neemt onder de nieuwe regels jaarlijks lineair af met 4,2 procent in plaats van 2,2 procent. Dit moet leiden tot een vermindering van de emissie uitstoot met 61 procent in 2030 ten opzichte van de niveaus in 2005. Verder worden de komende jaren kosteloze emissierechten voor bepaalde sectoren afgeschaald naar nul. Dat zijn sectoren die verantwoordelijk zijn voor veel CO2-uitstoot, zoals de cement-, staal- en diverse edelmetaalindustrieën. Sociaal klimaatfonds. Ook komt er een fonds waarmee kleine bedrijven en burgers kunnen investeren in energie-efficiëntere methodes, groene mobiliteit en nieuwe systemen voor verwarming of koeling. Lidstaten moeten om daar gebruik van te kunnen maken een sociaal klimaatplan indienen met maatregelen om de gestegen koolstofprijzen voor kwetsbare burgers te beperken. Het fonds moet beschikbaar zijn vanaf 2027. Deze pot geld komt deels uit de nieuwe inkomsten van de stijgende prijzen voor emissiehandel in de bouwsector en door hogere prijzen van het wegvervoer. Positief, maar onvoldoende. Nederlandse ondernemers zijn overwegend positief over het plan. Het zorgt namelijk voor minder ongelijkheid tussen landen en sectoren, en oneerlijke concurrentie wordt aangepakt. Ook worden klimaatrisico’s op termijn verkleind. Zo zorgt de nieuwe CO2-grensheffing ervoor dat er minder concurrentievoordeel te behalen is door milieuvervuilende landen ten opzichte van groenere (en vaak duurdere) productie……” (Bron: https://cmweb.nl/2023/04/europa-stemt-voor-co2-reductieplan-fit-for-55/)