EUROPARLEMENT STEMT VOOR AKKOORD OP EINDE SUPERBROEIKASGASSEN

“…..Vandaag stemde het Europarlement voor een einde aan F-gassen, zogenaamde superbroeikasgassen, die vaak vele duizenden keren zo schadelijk zijn als CO2. Deze gassen zitten onder andere in koelkasten, airco’s, warmtepompen en het hoogspanningsnet. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar op deze wet: “F-gassen zijn vrij onbekend, maar hebben een gigantische klimaatimpact. Met deze wet loopt Europa voorop en geeft het een duidelijk signaal aan de rest van de wereld: er kan en moet een einde komen aan het gebruik van superbroeikgasgassen.”Eickhout onderstreept het belang van de wetgeving: “We zijn nu duidelijk naar de markt: stap over op schone alternatieven. Dat is niet alleen cruciaal voor het klimaat, maar ook goed voor de Europese industrie, die zo koploper kan blijven met de productie van schone producten. Warmtepompen zijn essentieel voor de Europese energietransitie. Deze deal zorgt ervoor dat producenten van warmtepompen de komende jaren gaan overstappen op klimaatvriendelijke alternatieven.”De Europese Commissie stuurde in haar oorspronkelijke voorstel nog niet aan op een volledige uitfasering van F-gassen. Voor Eickhout was een volledige stop een van de belangrijkste zaken om toe te voegen, wat lukte. Vanaf 2050 mogen er geen nieuwe F-gassen (HFK’s) gebruikt worden.De uitfasering van F-gassen is ook nauw vervlochten met de discussie over PFAS, een groep chemicaliën die nauwelijks afbreekt in het milieu en schadelijk is voor de gezondheid. Eickhout: “Als alternatief voor de superbroeikasgassen is de chemische industrie gekomen met een nieuwe generatie F-gassen, die vaak PFAS bevatten. Deze zijn beter voor het klimaat, maar heel slecht voor onze leefomgeving en gezondheid. Het parlement wilde hier van af, maar EU-landen waren hier fel op tegen. Uiteindelijk werd het een compromis waarbij er vooral voor kleinere apparaten zoals koelkasten, airco’s en warmtepompen voor woningen een stop komt op PFAS-gebruik.”De laatste keer dat de F-gassenwet werd herzien, had dat grote consequenties voor de rest van de wereld. De Europese wetgeving uit 2014 werd de blauwdruk voor internationale actie: het Kigali Amendement. De uitvoering hiervan zorgt voor een beperking van 0,4 graden temperatuurstijging. “Dat is enorm en nu scherpen we de Europese wetgeving nog verder aan. Het doel is dat deze wet weer zo’n internationaal effect oplevert, zodat we als Europa weer zo’n impact kunnen maken. Dat is mogelijk, want als het verbod op F-gassen in kleine warmtepompen en airconditioning, zoals nu in de deal is afgesproken, internationaal wordt overgenomen, scheelt dat al 0,1 graad opwarming”, aldus Eickhout.Nu na de EU-landen, ook het Europarlement akkoord is, gaat de wet binnenkort van kracht……” (Bron: https://www.groenlinks.nl/nieuws/europarlement-stemt-voor-akkoord-op-einde-superbroeikasgassen)