Europees Parlement wil strengere grenswaarden voor luchtvervuiling

“…..Vanaf 2035 zou nergens in de Europese Unie de luchtvervuiling de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO nog mogen overschrijven. Tegen 2050 zou luchtverontreiniging helemaal tot het verleden moeten behoren. Het Europees Parlement heeft woensdag de herziening van de richtlijn inzake luchtkwaliteit goedgekeurd. Er worden voor verschillende verontreinigende stoffen strengere grens- en streefwaarden vastgesteld die tegen 2035 moeten worden gehaald, waardoor de Europese regels in overeenstemming met de meest recente aanbevelingen van de WHO zouden komen. Over de wetgeving moet wel nog een akkoord worden gevonden met de lidstaten. Het standpunt van het parlement werd goedgekeurd door 363 Europarlementariërs. 226 parlementsleden stemden tegen, 46 onthielden zich. Er komen strengere luchtkwaliteitsnormen voor onder meer fijnstof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en ozon. Als het van de parlementsleden afhangt, moeten de normen worden gehaald tegen 2035, met tussentijdse doelstellingen voor 2030. Het einddoel is om in 2050 geen luchtverontreiniging meer te hebben, zodat de volksgezondheid, ecosystemen en de biodiversiteit geen verdere schade meer oplopen. Volgens het parlement moet het aantal meetpunten voor luchtkwaliteit worden opgetrokken, terwijl de verschillende luchtkwaliteitsindexen op elkaar afgestemd moeten worden, zodat ze eenvoudig publiek toegankelijk kunnen worden gemaakt. Sara Matthieu (Groen) stemde mee met de meerderheid, maar betreurt dat, “om de Europese Volkspartij over de streep te halen”, de streefdatum voor de strengere normen doorgeschoven werd van 2030 naar 2035. Nochtans is de uitdaging groot, zegt ze. “Elke week sterven in Europa meer dan 35 baby’s aan de gevolgen van luchtvervuiling. Ook miljoenen volwassenen krijgen gezondheidsproblemen door vervuilde lucht, vroeg of laat betalen we allemaal de rekening met onze gezondheid. Het inademen van schone lucht is een mensenrecht voor iedereen.” Volgens Matthieu zou het invoeren van de WHO-limieten betekenen dat overal in België die waarden overschreden worden, wat dus wil zeggen dat alle Belgen vervuilde lucht inademen. “Daarom is meer ambitie dringend nodig.”….” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230913_95675436)

Een gedachte over “Europees Parlement wil strengere grenswaarden voor luchtvervuiling

Reacties zijn gesloten.