Experts: schadelijk effect Tata Steel op gezondheid omwonenden wordt onderschat

“….De gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata Steel door de uitstoot van de staalfabriek worden onderschat. Tata Steel is bovendien niet transparant over de daadwerkelijke uitstoot van schadelijke stoffen. Voordat de overheid veel geld steekt in de verduurzaming van Tata Steel, moet ze daarom harde eisen stellen aan de fabriek over de gezondheidseffecten. Vanuit gezondheidsperspectief zou ook de Kooksgasfabriek 2 veel sneller gesloten moeten worden dan in 2029. Die fabriek stoot onder meer kankerverwekkende stoffen (pak’s) uit en staat relatief dicht bij woonhuizen. Dat stelt de Expertgroep Gezondheid IJmond die onderzoek deed naar de vergroeningsplannen van Tata Steel. De experts concluderen dat het onduidelijk is of de plannen van de staalfabriek om groener en duurzamer te werken ook echt een positief effect hebben op de gezondheidsrisico’s voor de omgeving. Tata Steel geeft geen absolute meetwaarden van de uitstoot, maar publiceert alleen percentages in bijvoorbeeld de milieuverslagen. Ook maakt Tata Steel geen onderscheid tussen wat ze feitelijk hebben gemeten en welke percentages verwachtingen zijn. Tata Steel ligt al lang onder vuur vanwege de overlast en milieuvervuiling voor de omgeving. Veel van de 150.000 inwoners in de IJmond zijn bezorgd over de stoffen die ze inademen en over stofdeeltjes die ze in hun omgeving zien liggen…..” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5437404/effect-uitstoot-tata-steel-op-gezondheid-wordt-onderschat)