Externe druk op duurzaamheid kan greenwashing in de hand werken

“….Externe druk op bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen kan een positief effect hebben als die druk specifiek op een bedrijf is toegespitst. Is dat niet het geval, dan kan het echter greenwashing in de hand werken, zo stelt promovendus Bram van der Kroft in zijn proefschrift over duurzaamheid. Van der Kroft onderzocht welke factoren een rol spelen bij de keuze van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hij keek ook naar de impact van duurzame beleggers en de rol van financiële instellingen en analyseerde waarom, hoe en in welke mate bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen met het oog op externe druk vanuit consumenten, wetgeving en investeerders. Ook de manier waarop is bepalend. Is de externe druk precies op het bedrijf toegespitst, dan kan die druk de kosten-batenanalyse van MVO positief beïnvloeden in de richting van een verbetering op sociaal- en milieugebied. ‘Wanneer de externe druk echter inaccuraat is, gaan bedrijven niet altijd meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar zien zij zich soms genoodzaakt om tot hoofdzakelijk symbolische activiteiten over te gaan. Dat kan netto negatief uitpakken voor de prestaties op zowel sociaal- als milieugebied: bedrijven die symbolisch aan MVO doen, beloven veel, maar doen weinig. Het gaat dus ook om hoe stakeholders bedrijven benaderen om MVO te bevorderen, en niet alleen of ze dit doen.’ Rol duurzame beleggers. Duurzame beleggers kunnen een rol spelen door niet te investeren in niet-duurzame bedrijven en door actief te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Desinvesteren blijkt in de praktijk echter weinig op te leveren: ‘Duurzame beleggers hebben in de praktijk last van informatieasymmetrie en beleggen daarom op basis van verkeerde duurzaamheidskeurmerken. Deze keurmerken kijken vooral naar de rapportage, het beleid, en de doelstelling van een bedrijf, maar niet naar de daadwerkelijke prestaties en controversies op MVO-gebied. Dit werkt de MVO-prestaties van bedrijven tegen.’ Actief stemmen helpt volgens Van der Kroft wel: ‘Dit gebeurt echter enkel en alleen wanneer er actief stemgedrag plaatsvindt op een moment dat bedrijven in staat zijn om duurzaamheidsverbeteringen te bewerkstelligen. Wanneer bedrijven geen mogelijkheid zien om te verduurzamen of de stem negatief uitvalt, veranderen MVO-prestaties niet of worden deze blijvend slechter.’ Van der Kroft verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 12 januari om 16.00 uur aan de Open Universiteit in Heerlen……” (Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2024/01/05/externe-druk-op-duurzaamheid-kan-greenwashing-in-de-hand-werken/)