Fryslân stoot nog te veel CO2 uit: provincie haalt klimaatdoel 2030 niet

“…..De uitstoot van CO2 neemt in Fryslân niet genoeg af om het klimaatdoel van 55 procent te halen. Dat blijkt uit een analyse van adviesbureau Berenschot. Volgens de analyse haalt Fryslân in 2030 een reductie van 50,5% ten opzichte van 1990. Landelijk gezien gaat het om een reductie van 51,5%, als de huidige plannen doorgaan. “Wij hebben voor elke gemeente de uitstoot in 1990 en 2021 met elkaar vergeleken”, zegt Joachim Schellekens van Berenschot. “Zo kun je zien welke gemeentes op schema liggen en welke niet.” “Verder kijken we naar de ontwikkelingen in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld landbouw of de industrie. Daar is vervolgens een verwachting uitgekomen voor de reductie in 2030.”…” (Bron: https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1232705/fryslan-stoot-nog-te-veel-co2-uit-provincie-haalt-klimaatdoel-2030-niet)