Gemeente Amsterdam voert voor eigen vliegreizen een hogere CO2-toeslag in

“….Om vliegen bij ambtenaren en bestuurders te ontmoedigen, verhoogt Amsterdam de CO2-prijs die het per vlucht rekent. De opbrengst gaat naar herbebossing en kooktoestellen in Azië en Afrika. Prima plan toch? Het gaat de gemeente 24.000 euro per jaar kosten. Even in perspectief. Een vlucht naar New York heen en weer wordt dan 270 euro duurder. Naar Barcelona 60 euro. Gaan de ambtenaren daarom minder vliegen? Natuurlijk niet. Je koopt het milieunadeel netjes af; een moderne aflaat. De wethouder is ook eerlijk daarover. Ze schrijft ook nog bezig te zijn met het herijken van het het huidige beleid rondom vliegreizen, zodat het in lijn ligt met de ambities van het college’. Deze verhoging is dan ook een tijdelijke maatregel, totdat dit nieuwe beleid bekend is. De CO2-prijs is 90 euro per ton. Een realistisch bedrag dat ook bedrijven moeten compenseren. De provincie Utrecht hanteert het astronomische bedrag van minimaal 875 euro per ton. Dat zou een eerlijke prijs zijn. Het Amsterdamse beleid voelt een beetje als greenwashing. Onlangs kocht de gemeente nog 27 nieuwe diesel afvalinzalwagens (als onderdeel van de vloot van 250 zware gemeentelijke vrachtwagens). Ik heb even snel gerekend. De productie van zo’n vrachtwagen kost 50 tot 70 ton CO2. Dat is in totaal bijna 2.000 ton. Afkoop van die aanschaf levert 180.000 euro compensatie op. Dan is er nog jaarlijks het ‘schonere’ HVO-diesel gebruik (HVO stoot op papier 80% minder CO2 uit). Op de gemeentelijke vloot van 250 dieselvrachtwagens is dat zeker 500 tot 800 ton CO2 per jaar. Compensatie van co2 daarvan kost dus ook nog eens 45.000 tot 80.000 euro per jaar. Bij elkaar 10 keer zoveel als de afkoop van de CO2 van vliegen, elk jaar weer. Onder aan de streep levert de CO2-compensatie bij de investeringen in het wagenpark meer op en stimuleert de gemeentelijke fleetmanager misschien tot snellere verschoning… toch?….” (Bron: https://www.managementsite.nl/de-laatste-meter/gemeente-amsterdam-voert-voor-eigen-vliegreizen-een-hogere-co2-toeslag-in)