Gezondheidsschade door fijnstof neemt amper af, waarschuwt TNO

“……Nederland heeft niet alleen een stikstofprobleem, maar ook een hardnekkig fijnstofprobleem. De aanpak daarvan moet volgens onderzoeksbureau TNO flink worden verbeterd. De totale hoeveelheid fijnstof is weliswaar al fors teruggedrongen, maar de afgelopen jaren levert dat „nauwelijks gezondheidswinst op”, signaleert het bureau in een rapport. „Actie is dus gewenst.” Fijnstof bestaat in verschillende soorten en maten. Het komt door schoorstenen van fabrieken en het ontstaat door chemische reacties van gassen. Het ontstaan van zogeheten secundair fijnstof hangt samen met de stikstofproblematiek, want de uitstoot van stikstofverbindingen als ammoniak of stikstofoxiden draagt bij aan de vorming ervan. Momenteel is het beleid er vooral op gericht om de totale hoeveelheid fijnstof te verminderen. Dat levert sinds 2015 amper nog gezondheidswinst op, aldus TNO. „Niet elk fijnstofdeeltje heeft namelijk dezelfde gezondheidsimpact. Daarom is het essentieel om gericht en per locatie de soorten (ultra)fijnstof terug te dringen die daadwerkelijk het grootste effect hebben op de gezondheid.” Verder moet worden gekeken naar de manier waarop stoffen met elkaar reageren, vindt TNO…..” (Bron: https://www.rd.nl/artikel/981070-gezondheidsschade-door-fijnstof-neemt-amper-af-waarschuwt-tno)