Goede ventilatie van schoolgebouwen in Den Bosch nog steeds ‘work in progress’

“….Sinds corona is goede ventilatie in schoolgebouwen een hot item en in Den Bosch wordt daar nog volop aan gewerkt. Dat blijkt uit een brief van het college van B en W over de plannen rond de onderwijshuisvesting. In Den Bosch is voor de zomer een ventilatiecoach gestart die alle basisscholen bezoekt. Die helpt de gebruikers van de gebouwen om alle adviezen en richtlijnen om zo goed mogelijk te ventileren op te volgen. Ook brengt hij de aanwezige technische ventilatievoorzieningen in beeld. De bevindingen worden door de gemeente meegenomen bij het maken van nieuw beleid als het gaat om huisvesting van de scholen. Dit jaar zijn er CO2-meters geplaatst op scholen die ze nog niet hadden. Die helpen ook mee om klaslokalen beter te ventileren. Schoolbesturen die hun ventilatiesystemen willen vernieuwen kunnen nog een beroep doen op subsidie van het Rijk. Een jaar geleden liet het college van B en W weten dat de luchtkwaliteit op de meeste Bossche scholen in 2020 al voldeed aan de eisen….” (Bron: https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/goede-ventilatie-van-schoolgebouwen-in-den-bosch-nog-steeds-work-in-progress)