Groeiseizoen start goed, nu zo veel mogelijk water vasthouden voor droge periodes

“…..We zijn het groeiseizoen goed gestart, met grondwaterstanden in ons hele beheersgebied iets boven gemiddeld. Om een buffer op te bouwen voor mogelijke droge periodes, staan onze stuwen zo hoog mogelijk. Zo houden we zoveel mogelijk neerslag vast. Daarbij leveren we maatwerk, om overlast te voorkomen. De afgelopen jaren hebben we ook diverse projecten uitgevoerd om beter water vast te houden. In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil. In niet-wateraanvoergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. We blijven ook tijdens het voorjaar en de zomer maatwerk leveren en we spelen in op de actuele situatie ter plaatse. De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment normaal voor de tijd van het jaar. De komende dagen zal de waterstand licht stijgen. We nemen deze informatie mee in onze update, omdat we voor een deel van ons gebied water inlaten uit de IJssel via het Twentekanaal. Wanneer de waterstand in de IJssel erg laag is, kan er met behulp van extra pompen toch water worden ingelaten. Dit heeft Rijkswaterstaat afgelopen zomer ook gedaan. Wanneer het water in de IJssel extreem laag mocht komen te staan, kan dat echter beperkingen geven voor de wateraanvoer naar ons beheersgebied. Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting iets dalen. We zijn het voorjaar met acceptabele grondwaterstanden gestart. Bomen, planten en gewassen groeien en zullen daardoor meer water gaan gebruiken. We blijven zo veel mogelijk neerslag vasthouden, vooral in het grondwatersysteem. Het neerslagtekort op weerstation Twenthe is momenteel 3 mm. Dat ligt ruim onder de lijn van 5% droogste jaren en lager dan de waarde van 2018. Op weerstation Hoogeveen is er nu een neerslagoverschot van 2 mm. Die waarde ligt nu onder de gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar van ca. 10 mm tekort. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. In Nederland houden we 1 april aan als startdatum voor het droogteseizoen. Het KNMI begint op die datum met het berekenen van het neerslagtekort. Op 1 april begon het neerslagtekort in Twenthe en Hoogeveen daarom weer op nul….” (Bron: https://www.vechtstromen.nl/actueel/nieuws/@44222/groeiseizoen-start-goed-mogelijk-water/)