Groene ambities onder druk: Prorail verlaagt uitstoot maar mist doel

“…ProRail, de Nederlandse spoorwegbeheerder, heeft onlangs een stap terug moeten doen op de CO2-Prestatieladder, door te dalen van het hoogste niveau. Dit komt omdat de organisatie haar eigen doelstellingen voor de vermindering van CO2-uitstoot in 2022 niet heeft weten te behalen. Ondanks deze tegenslag blijft ProRail vastberaden in haar ambitie om een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren, gericht op een vermindering van 55 procent in 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2015. In 2022 heeft ProRail 10,6 kiloton CO2 uitgestoten, wat aanzienlijk hoger is dan het gestelde doel van maximaal 8 kiloton. Ter vergelijking, de uitstoot van ProRail in dat jaar was equivalent aan die van ongeveer 889 huishoudens. Een cruciale factor in het niet behalen van de doelstelling was de verminderde aankoop van groene stroom, waardoor een groter deel van het elektriciteitsverbruik uit grijze energie bestond. Daarnaast hebben de turbulenties op de energiemarkt, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, en vertragingen in energiebesparende maatregelen bijgedragen aan de hogere uitstoot. Desondanks heeft ProRail in 2022 wel succes geboekt in het verminderen van haar scope 1-emissies, die met 1,3 kiloton zijn afgenomen. Dit resultaat is onder meer bereikt door de omschakeling van gasgestookte naar elektrische wisselverwarming en het saneren van wissels. Daarnaast zijn de CO2-emissies van stations gehalveerd ten opzichte van 2021, dankzij maatregelen zoals betere isolatie, het verminderen van verwarming en verbeterde meetmethodes. CFO van ProRail, Mirjam van Velthuizen-Lormans, benadrukt de hoge duurzaamheidsambities van het bedrijf en ziet de recente tegenslag als een les. Ondanks de uitdagingen blijft de organisatie toegewijd aan haar langetermijndoelstellingen. ProRail blijft investeren in duurzame energie, zoals blijkt uit de toename van het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit op eigen assets, die in 2022 is gestegen tot 1,6 miljoen kWh. Met de geplande projecten, waaronder de installatie van zonnepanelen op fietsenstallingen en geluidsschermen, is ProRail optimistisch over het realiseren van haar ambitieuze CO2-reductiedoelen in de komende jaren….” (Bron: https://pitane.blue/2024/03/23/groene-ambities-onder-druk-prorail-verlaagt-uitstoot-maar-mist-doel/)