Groningen ‘gezondste’ stad van Nederland, Rotterdam onderaan lijst

“….Nederlandse steden zijn de afgelopen jaren ‘gezonder’ geworden, maar die vooruitgang wordt bedreigd door stijgende kosten en woningnood. ,,Steden schuiven maatregelen voor zich uit.” Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie en ranglijst van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. Dat bedrijf beoordeelde 25 Nederlandse steden op hun ‘gezondheid’, zoals groenvoorzieningen, fietsvriendelijkheid en het tegengaan van hittestress. Op die lijst staat Groningen, net zoals twee jaar geleden, bovenaan. Rotterdam sluit de rij. De onderzoekers concluderen dat alle Nederlandse steden de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt. Al zijn de vier grote steden minder vooruitgegaan dan de andere grote plaatsen. Onderzoekers Arcadis. ‘Nederlandse steden kampen met een enorme opgave. Ze moeten vergroenen, maar tegelijkertijd ook verdichten, zorgen voor meer woningen’, schrijven de onderzoekers. Omdat steden door klimaatverandering steeds warmer worden, moeten er maatregelen worden genomen tegen hittestress: minder bakstenen, meer groen. Tegelijkertijd is er een schreeuwende woningnood, waarvoor meer gebouwd moet worden. De grote steden kampen ook met een slechte luchtkwaliteit, vooral in de armere, dichtbebouwde wijken. ‘Steden schuiven maatregelen voor zich uit omdat het best kostbaar is om die luchtkwaliteit aan te pakken.’ Dat geldt bijvoorbeeld voor het overkappen van wegen in of rond een stad. Longarts: Houtstook nieuw probleem. Het beeld dat het adviesbureau schetst wordt bevestigd door longarts Hans in ’t Veen. Hij schreef enkele jaren geleden samen met 169 andere artsen een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin ze alarm sloegen over de luchtkwaliteit in de Nederlandse steden. ,,Er is nu duidelijk meer aandacht voor het onderwerp, en dat is mooi”, stelt hij. ,,De tendens is dat de luchtkwaliteit beter wordt, maar er komen ook steeds nieuwe problemen bij. Zo blijkt de houtstook in kachels thuis een stuk vervuilender dan we dachten en die stook verergert door de hoge gasprijzen.” De arts ergert zich ook aan de grote hoeveelheid stationair draaiende bestelbussen en vrachtwagens in steden. ,,Dat is echt heel vervuilend en onnodig. Het zou mooi zijn als de bevoorrading van winkels bijvoorbeeld met elektrische wagens zou kunnen.” Hij vindt dat er nog te veel vrijblijvendheid is bij het nemen van maatregelen. Tijdens corona ging iedereen wandelen en iedereen wilde dat in het groen doen. Onderzoekers Arcadis. Adviesbureau Arcadis zag de afgelopen twee jaar dat de coronapandemie tot ‘veel urgentie’ leidde bij het vergroenen van steden. ,,Iedereen ging wandelen en wilde dat in het groen doen.” Nu we weer veel minder thuiswerken, dreigt die urgentie te verdwijnen…..” (Bron: https://www.ad.nl/binnenland/groningen-gezondste-stad-van-nederland-rotterdam-onderaan-lijst~af6173d5/)